Wie de financiële actualiteit van de afgelopen maanden heeft gevolgd, zag een toenemende onenigheid tussen de centrale banken en internationale organisaties. Zes maanden geleden bespeurden we al verdeeldheid tussen sommige centrale banken: die van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië waren voorstander van een stopzetting van hun stevige monetaire expansie, terwijl die van Japan en de eurozone precies het tegenovergestelde voorstonden.
...