Volgens het officiële cijfer van deze week groeit de Chinese economie nog altijd tegen 6,9% op jaarbasis. Dat is het laagste groeicijfer sinds 2009. Maar uit betrouwbare indicatoren, die niet gemakkelijk te manipuleren zijn door de Chinese autoriteiten, blijkt dat het officiële cijfer een ruime overschatting is van de werkelijke groei in China, die veeleer op 2 à 4% wordt ingeschat.
...