We verhogen het advies voor Ageas. De verzekeraar zorgt goed voor zijn aandeelhouders. Het dividend bedraagt bijna 5 procent bruto. Regelmatig koopt Ageas eigen aandelen in, zoals ook begin deze maand gebeurde. De procedures in verband met Fortis wegen al geruime tijd op de koers. Het bedrijf gaat nu, als minnelijke schikking, 1,204 miljard euro betalen aan alle Fortis-aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen. Het is een zware dobber voor Ageas, maar a...

We verhogen het advies voor Ageas. De verzekeraar zorgt goed voor zijn aandeelhouders. Het dividend bedraagt bijna 5 procent bruto. Regelmatig koopt Ageas eigen aandelen in, zoals ook begin deze maand gebeurde. De procedures in verband met Fortis wegen al geruime tijd op de koers. Het bedrijf gaat nu, als minnelijke schikking, 1,204 miljard euro betalen aan alle Fortis-aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen. Het is een zware dobber voor Ageas, maar als het recente voorstel midden juni wordt bekrachtigd door de verschillende partijen, zou het bedrijf verlost zijn van dat vervelende probleem. We grijpen de recente terugval van het aandeel aan om twee haussecombinaties voor te stellen. De eerste is een verticale haussespread met calls.Koop 1 call Ageas juni '17 met uitoefenprijs 36 euro @ 1,40 euroSchrijf 1 call juni '17 met uitoefenprijs 40 euro @ 0,40 euroDeze strategie is heel geschikt voor de belegger die ervan uitgaat dat de koers van het aandeel op korte termijn matig zal stijgen. Met de gekochte call zetten we voluit in op een stijgende aandelenkoers. Dat contract kost 1,4 euro, maar we reduceren de aankoopprijs door de call met de uitoefenprijs 40 euro te schrijven. Daarvoor ontvangen we 0,4 euro. In totaal betalen we voor die positie dus 1 euro. Omdat de positie een begininvestering vergt, noemen we die constructie ook een debit-haussespread. De maximale winst van 3 euro wordt bereikt als de koers van Ageas boven 40 euro stijgt.Schrijf 1 put juni '17 met uitoefenprijs 40 euro @ 5,90 euroKoop 1 put juni '17 met uitoefenprijs 36 euro @ 2,15 euroDe tweede haussecombinatie bestaat uit een verticale haussespread met puts. Die strategie vergt geen begininvestering. Integendeel: we incasseren bij het opzetten zelfs een premie van 3,75 euro (5,9 - 2,15). We rekenen op een koersstijging van het aandeel, tenminste tot de technische weerstand rond 40 euro. Als dat gebeurt, lopen beide puts waardeloos af en steken we de ontvangen premie definitief op zak. Waar schuilt het gevaar? Uiteraard bij een verkeerde inschatting van het potentieel van het Ageas-aandeel. Als de koers zakt tot onder 36 euro, moeten we kopen tegen 36 euro en verkopen tegen 40 euro. Het maximaal verlies in dat pessimistische scenario zou dan 0,25 euro bedragen (4 - 3,75). Al bij al het overwegen waard.