In het nummer van 11 december 2015 vestigden we voor het eerst de aandacht op de Canadese zilvermijn Pan American Silver, waarvan de koers aanzienlijk was gedaald, net zoals die van veel andere zilvermijnen. De koers, die toen 7,08 USD bedroeg, is inmiddels opgelopen tot 10,45 USD. Hoog tijd om de voorgestelde optiestrategieën opnieuw onder de loep te nemen. Bovendien beschikken we over nieuwe bedrijfsinformatie. Zo verwacht Pan American Silver 24 tot 25 miljoen ounce zilver boven te halen tegen een productiekostprijs tussen 13,6 en 14,9 USD per ounce. Eind 2015 beschikte de groep over een nettocashpositie van 166,8 miljoen USD.
...