De koersen van tal van meststoffenproducenten zijn de afgelopen jaren teruggevallen tot een bijzonder laag peil. Aan die trend ontsnapte ook de belangrijke Canadese producent Potash Corporation of Saskatchewan (15,89 USD) niet. De gigant bleef echter niet bij de pakken zitten en voerde fusiegesprekken met het eveneens Canadese Agrium. Die onderhandelingen werden sneller dan verwacht afgerond en er zal een nieuwe onderneming tot stand komen waarbij aandeelhouders van Potash 0,4 aandelen in de nieuwe fusievennootschap zullen krijgen en die van Agrium 2,23 aandelen. De Potashaandeelhouders zullen 52% van de nieuwe vennootschap bezitten en die van Agrium 48%. ...