We hebben het hier al enkele keren gehad over de vergrijzing van de westerse bevolking. In 2030 zijn er 45 gepensioneerden op 100 werkenden. Tegen dan zal de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking boven 45 jaar uitstijgen. Tegen 2050 ligt die ook in landen als China, Mexico en Brazilië ver boven 50 jaar. In Japan en heel wat westerse landen is dat al in 2030 het geval. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de gemiddelde levensverwachting van de wereldbevolking met 20 jaar gestegen, van 45 naar 65 jaar. Dat is een grotere stijging dan in de vijfduizend jaar ervoor.
...

We hebben het hier al enkele keren gehad over de vergrijzing van de westerse bevolking. In 2030 zijn er 45 gepensioneerden op 100 werkenden. Tegen dan zal de gemiddelde leeftijd van de wereldbevolking boven 45 jaar uitstijgen. Tegen 2050 ligt die ook in landen als China, Mexico en Brazilië ver boven 50 jaar. In Japan en heel wat westerse landen is dat al in 2030 het geval. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de gemiddelde levensverwachting van de wereldbevolking met 20 jaar gestegen, van 45 naar 65 jaar. Dat is een grotere stijging dan in de vijfduizend jaar ervoor. Dat stelt de gezondheidszorg voor enorme uitdagingen. Een stijgende vraag die volledig parallel loopt met de vergrijzing, is die naar oogzorg. Oogzorg is nodig voor mensen met een visuele beperking, hetzij blindheid, maar veel meer nog slechtziendheid. Visuele beperkingen kunnen zich onder meer voordoen in de vorm van myopie (bijziendheid, waarbij verre voorwerpen moeilijk zichtbaar zijn), hypermetropie (verziendheid, waarbij voorwerpen dichtbij niet meer scherp zichtbaar zijn) en katarakt (vertroebelen van de ooglens). Daarnaast zijn er presbyopie (ouderdomsverziendheid, waarbij bijvoorbeeld lezen steeds moeilijker wordt), leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD) en diabetische retinopathie. Voor die laatste aandoeningen wil het Leuvense biotechbedrijf Thrombogenics geneesmiddelen ontwikkelen. Visuele beperkingen zijn sterk leeftijdsgebonden. Een studie uit 2010 leert dat 79,4% van de West-Europeanen met visuele beperkingen 65 jaar of ouder is. Heel goed gezienDat oogzorg een groeimarkt is, staat buiten kijf. Dat is niet alleen het geval in de westerse wereld, maar ook in de opkomende landen. Zo zal China in 2050 maar liefst 99 miljoen tachtigplussers tellen en India 48 miljoen, tegenover 30 miljoen Amerikaanse tachtigplussers en 17 miljoen Japanners, waar de vergrijzing nu al volop speelt. En dan is er nog een ander aspect dat meer speelt in de groeilanden dan bij ons: de helft of meer van de personen die een visuele beperking hebben, blijft daarmee rondlopen en heeft niet de middelen er iets aan te laten doen.Naarmate de inkomens in de opkomende landen stijgen en middenklasse er blijft groeien, zullen ook steeds mensen met oogproblemen zich laten behandelen. Zo zouden 950 miljoen mensen in de wereld behoefte hebben aan een behandeling, maar meestal verdienen ze maar 1 à 2 USD per dag, zodat ze dat bescheiden inkomen niet gebruiken om hun kwaal aan te pakken. Pas vanaf 8 USD per dag is er enigszins ruimte in het gezinsbudget om er iets aan te laten doen.Een Frans bedrijf dat dit heel goed heeft gezien, isEssilor International (lees Flash op p. 8) voorstellen. Als we naar de mature westerse wereld kijken, moet de groei voor de sector in het lopende decennium komen van de babyboomers die massaal op pensioen gaan. Iemand boven 65 jaar heeft zeven keer meer kans om oogproblemen te krijgen dan een kind of een jongvolwassen persoon. In de opkomende markten zit het potentieel vooral bij mensen die al een oogaandoening hebben, maar die om financiële redenen nog niet hebben laten behandelen. Essilor zelf schat dat 62% of bijna twee op de drie Chinezen met oogproblemen die vandaag (nog) niet laten behandelen.