We hebben hier al vaker geschreven over de enorme uitdagingen voor de landbouw. Tegen 2050 komen er twee miljard aardbewoners bij; ook de eetgewoontes veranderen. Dat noopt de landbouwsector ertoe om zijn productie te verhogen met 60 à 70% tegen 2050. Tegen dan moeten nog eens 1 miljard ton graan en 200 miljoen ton vlees extra worden geproduceerd in vergelijking met het gemiddelde niveau in de periode 2005-2010. De uitdaging wordt nog zwaarder door enkele andere factoren. Om te beginnen is er de moeilijkheid om het landbouwareaal uit te breiden. Naar verwachting zal de tota...

We hebben hier al vaker geschreven over de enorme uitdagingen voor de landbouw. Tegen 2050 komen er twee miljard aardbewoners bij; ook de eetgewoontes veranderen. Dat noopt de landbouwsector ertoe om zijn productie te verhogen met 60 à 70% tegen 2050. Tegen dan moeten nog eens 1 miljard ton graan en 200 miljoen ton vlees extra worden geproduceerd in vergelijking met het gemiddelde niveau in de periode 2005-2010. De uitdaging wordt nog zwaarder door enkele andere factoren. Om te beginnen is er de moeilijkheid om het landbouwareaal uit te breiden. Naar verwachting zal de totale oppervlakte aan landbouwgrond tegen 2050 toenemen met nauwelijks 70 miljoen hectare, of minder dan 5%. Dat betekent dat de extra productie louter moet voortkomen uit een verhoogde opbrengst per hectare. In 2020 moet een hectare landbouwgrond vijf mensen voeden in plaats van twee in 1960. Dreigende klimaatschokEen ander probleem is dat van de klimaatverandering. Er is geen consensus over in de wetenschap _ maar waarover wel? _ maar de overgrote meerderheid van de natuurwetenschappers ziet de klimaatverandering als een van de ernstigste uitdagingen voor de planeet tijdens deze eeuw. Er is wetenschappelijk bewijs dat hoge concentraties broeikasgassen in de atmosfeer ten gevolge van menselijke activiteit het natuurlijke broeikaseffect versterken, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. De concentraties van broeikasgassen, in de eerste plaats van koolstofdioxide (CO2), zijn sinds 1970 met 70% gestegen, en dat heeft in Europa de afgelopen halve eeuw de temperatuur met 1 graad Celsius doen toenemen.Een nieuw rapport van veertien onderzoekers van de universiteit van Hawaii dat in het gezaghebbende wetenschapskrant Nature is verschenen, is schokkend. Volgens die studie zullen de koudste dagen tegen midden deze eeuw warmer zijn dan de heetste dagen nu. Een gigantische klimaatschok dreigt dus als de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch wordt teruggedrongen. Hopelijk loopt het zo'n vaart niet, maar dat de landbouw vandaag al de gevolgen van de klimaatverandering ondergaat, is een feit. Meer hittegolven, langdurige droogteperiodes, meer zware regens met overstromingen en intensere stormen tasten de landbouwopbrengst aan.Het maakt de situatie voor de sector nog uitdagender. En dus is die gedoemd om betere zaden en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken naast meer en betere meststoffen en landbouwwerktuigen om de productiviteit op te drijven. Monsanto en Syngenta, de twee wereldreuzen in zaden en gewasbeschermingsmiddelen, verdienen daarom de aandacht van de beleggers. Het aandeel van Syngenta brokkelde tot voor kort af, na een mindere eerste jaarhelft. We gaan het opnieuw grondig bekijken en komen er de komende weken op terug. Na een winstwaarschuwing viel het aandeel van het Nederlandse Nutreco ook terug. Ook dat is een aanleiding om dat landbouwaandeel weer in de kijker te plaatsen.