Als één land in Europa gunstige perspectieven op zeer lange termijn heeft, dan is het wel Turkije. Het land heeft een jonge bevolking (een kwart van de bevolking is tussen nul en vijftien jaar), die snel groeit (80 miljoen inwoners in 2013, tegenover 12 miljoen honderd jaar geleden). De Verenigde Naties classificeren Turkije als een land met een hoge menselijke ontwikkeling. De Turkse economie groeide vorig jaar met een kleine 4%. Turkije is lid van de G-20, de club van de twintig belangrijkste economieën. Het land werd door Goldman Sachs in 2005 opgenomen in de Next 11, de landen naas...