Er is in de financiële wereld een brede discussie gaande of beleggers al dan niet belang moeten hechten aan de eerste beurssessies van een nieuw jaar, of aan die van de eerste beursmaand. De Angelsaksische beurswijsheid zegt: so goes January, so goes the year. Januari zou dus de resultaten van de rest van het beursjaar voorspellen. Sommigen beweren dat zelfs van de eerste vijf beurssessies van januari al de trend voor het hele jaar valt af te leiden. Zulke beurswijsheden mogen we niet altijd voor waar aannemen, maar statistisch en op lange termi...

Er is in de financiële wereld een brede discussie gaande of beleggers al dan niet belang moeten hechten aan de eerste beurssessies van een nieuw jaar, of aan die van de eerste beursmaand. De Angelsaksische beurswijsheid zegt: so goes January, so goes the year. Januari zou dus de resultaten van de rest van het beursjaar voorspellen. Sommigen beweren dat zelfs van de eerste vijf beurssessies van januari al de trend voor het hele jaar valt af te leiden. Zulke beurswijsheden mogen we niet altijd voor waar aannemen, maar statistisch en op lange termijn bekeken is januari inderdaad vaak wel representatief voor de rest van het beursjaar.Voor 2014 kunnen we ons wel iets voorstellen bij wat we in de eerste weken op de aandelenmarkten hebben gezien. Zo merken we dat een aantal indexen die het voorbije jaar of de afgelopen jaren flink zijn gestegen, het moeilijk hebben een sprankelende start te maken, ondanks het feit dat de rendementen van vastrentende beleggingen historisch laag blijven. We doelen dan bijvoorbeeld op de Standard & Poor's500- en de Duitse DAX-index. Beide indexen bevinden zich op een recordniveau en hebben een forse stijging achter de rug. Dat die beurzen de rendementen van 2013 evenaren of benaderen, zal verre van vanzelfsprekend zijn. Zuid-Europa boven Maar we merken in die eerste beursweken ook duidelijk dat er een appetijt is om te beleggen in achtergebleven markten, sectoren en individuele aandelen. We zien een rotatie in de aandelenportefeuilles ontstaan van fors gestegen aandelen richting achtergebleven waarden, die vaak nog een stuk goedkoper zijn. We verwachten dat die tendens ook de komende maanden doorzet. Vandaar dat voor ons 2014 het jaar is van de achterblijvers. Zo is Griekenland halfweg januari wereldwijd de beste beurs. De Atex Composite-index klom al meer dan 11%. Ook de Spaanse IBEX-index en de Italiaanse MIB-index scoorden een winst van 6 en 5%, tegenover 0 à 2% voor de West-Europese aandelenmarkten. Die beurzen hebben dan ook zwaar geleden onder de eurocrisis en staan nog tientallen procenten verwijderd van hun recordniveaus. We stellen ook vast dat in de stijgerslijsten veel meer conjunctuurgevoelige waarden opduiken, die daarin de jongste jaren meestal compleet afwezig waren. Zo zijn we bijvoorbeeld heel blij dat in de december afgeraden waarden Agfa-Gevaert en Recticel het de voorbije dagen en weken al bijzonder goed hebben gedaan. Ook Deceuninck en Nyrstar doen het sinds kort prima. Gezien die veranderde beleggingsdynamiek in 2014 zullen we de komende weken blijven op zoek gaan naar achterblijvers, waarvan we mogen verwachten dat ze zich dit jaar herstellen. We mikken bijvoorbeeld op Intel. We zien ook stilaan weer potentieel in Umicore, een duidelijke achterblijver in 2013.