Uranium komt meestal op een negatieve manier in het nieuws. Iedereen is als de dood voor een militair conflict met kernwapens op basis van verrijkt uranium. Ook het opwekken van nucleaire energie kan niet op algemene bijval rekenen. Daar hebben incidenten uit het verleden toe bijgedragen.
...