Enerzijds is er een haast onuitputtelijke geldvoorraad dankzij de vele monetaire verruimingsprogramma's van de centrale banken, waaronder onder meer de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan. Dat zorgt voor historisch lage rentestanden haast overal in de wereld. Anderzijds zien we echter dat gezinnen historisch gezien enorm veel blijven sparen en bedrijfsleiders weinig investeren. Zij handelen nog steeds alsof we ons midden een (zware) economische en financiële crisis bevinden. Het blijft een bizarre situatie. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de energie- en grondstoffenprijzen fors aan het dale...