Naast de gebruikelijke boosdoeners - China en de goedkope olie - begint men te beseffen dat de monetaire gulheid gepaard gaande met zeer lage en vaak negatieve rentetarieven elkaar uitschakelen. Oorspronkelijk, in 2007-2008, toen de westerse centrale banken hun monetaire expansie inleidden, was de bedoeling het krediet bij de centrale banken goedkoper te maken om de behoeftige banken de mogelijkheid te geven zich te herstellen.
...