We zetten nog eens op een rij waarom we denken dat de kansen er nog niet zo goed hebben voorgestaan dat het Open Market Commitee van de Federal Reserve op 16 december de eerste renteverhoging sinds juni 2006 zal doorvoeren. Vooreerst heeft het werkgelegenheidsrapport voor de maand oktober ten overvloede aangetoond dat de Amerikaanse economie niet langer in crisis is. Daarnaast is het voor de Amerikaanse centrale bank een kwestie van geloofwaardigheid. Voorzitster Janet Yellen heeft al ru...

We zetten nog eens op een rij waarom we denken dat de kansen er nog niet zo goed hebben voorgestaan dat het Open Market Commitee van de Federal Reserve op 16 december de eerste renteverhoging sinds juni 2006 zal doorvoeren. Vooreerst heeft het werkgelegenheidsrapport voor de maand oktober ten overvloede aangetoond dat de Amerikaanse economie niet langer in crisis is. Daarnaast is het voor de Amerikaanse centrale bank een kwestie van geloofwaardigheid. Voorzitster Janet Yellen heeft al ruim een jaar geleden aangekondigd dat 2015 het jaar wordt waarin het nulrentebeleid wordt beëindigd. Die historische beslissing nog eens uitstellen tot 2016 zou de kritiek verder doen aanzwellen en steeds meer strategen en investeerders doen twijfelen aan de daadkracht van de Fed. Dat kan de markten in verwarring brengen.DollardoorbraakVraag blijft echter of het doorvoeren van die zolang verwachte historische beslissing echt zo cruciaal is. Voor de Amerikaanse economie mogen we dat hoe dan ook betwijfelen. Een verschil van 25 basispunten (0,25%) zal echt geen wezenlijk verschil maken. Uiteraard zal er een reactie op de financiële markten zijn. De grootste bezorgdheid van de Fed is echter dat de renteverhoging een te sterke dollarklim tot gevolg zal hebben. Vandaar dat Yellen in de begeleidende commentaren wellicht zal beklemtonen dat er slechts een zeer geleidelijke normalisering van het rentebeleid komt en geen golf van renteverhogingen in 2016.Het is dan ook maar de vraag of de dollar uit de bandbreedte van het afgelopen halfjaar tussen 1,05 en 1,15 USD voor 1 EUR zal breken en naar de pariteit zal evolueren. De Amerikaanse obligatiemarkt beweegt eerder vlak. De tienjarige rente op Treasuries schommelt al het hele jaar tussen 2 en 2,5% en enkel bij een verder stijgende inflatie zal daarin verandering komen. Op de looptijden tussen twee en vijf jaar kan er een merkbaarder effect zijn, denken we.Veel waarnemers hopen dat de Standard&Poor's500-index en de andere Amerikaanse beursindices nieuwe historische records bereiken na de eerste renteverhoging. Mogelijk neemt men zijn wensen voor werkelijkheid. De kansen lijken dan gunstiger te liggen voor de Europese beurzen. Al lijkt ons ook hier een dollardoorbraak essentieel. U ziet het, het gaat om een historische beslissing omdat het al zo lang geleden is dat in de Verenigde Staten de rente werd verhoogd. Minder vanzelfsprekend is dat het besluit de trend op de financiële markten gaat keren.