Het aandeel van de Franse ontwikkelaar van kleinere waterkrachtcentrales Velcan zakte daags voor de halfjaarrapportering naar 6,7 euro, het historische dieptepunt dat het eind oktober 2018 al eens aantikte. Nochtans vielen de cijfers mee.
...

Het aandeel van de Franse ontwikkelaar van kleinere waterkrachtcentrales Velcan zakte daags voor de halfjaarrapportering naar 6,7 euro, het historische dieptepunt dat het eind oktober 2018 al eens aantikte. Nochtans vielen de cijfers mee. Voor het eerst sinds 2014 was er voldoende regenval in Brazilië, zodat Rodeio Bonito, een centrale met capaciteit van 15 megawatt, geen compensatie moest betalen voor een te lage productie. Vorig jaar bedroeg die bijdrage 0,4 miljoen euro, waarvan 0,1 miljoen in de eerste jaarhelft.De omzet steeg in Braziliaanse real met 15 procent tegenover de eerste helft van 2018. Omgerekend in euro was er een daling van 9 procent tot 1,4 miljoen euro. Het netto financiële resultaat verdubbelde ruimschoots tot 4,9 miljoen euro, waarvan 0,5 miljoen door de appreciatie van de Amerikaanse dollar. De nettowinst klom van 1,2 miljoen euro vorig jaar naar 3,6 miljoen. De cash en financiële middelen groeiden met 3 procent aan tot 100,8 miljoen euro. Rekening houdend met 5.830.820 uitstaande aandelen, na de vernietiging op 8 augustus van 451.147 ingekochte aandelen, geeft dat 17,3 euro per aandeel. Het eigen vermogen klom met 3 procent tot 121,3 miljoen euro, of 20,8 euro per aandeel. Tegen 0,42 keer de financiële middelen en 0,35 keer de boekwaarde blijft de waardering enorm laag. De twee onbegrijpelijke aandeleninkoopprogramma's van vorig en dit jaar, tegen respectievelijk maximaal 9,5 euro en 8,1 euro, duwden de koers en het vertrouwen verder naar omlaag. Maar vooral is er de tergend trage vooruitgang in de ontwikkeling van de drie waterkrachtprojecten in de Indiase provincie Arunachal Pradesh. Pauk maakte de jongste jaren als kleinste (145 megawatt) en minst gevorderde project nauwelijks vooruitgang, door aanhoudende problemen met clans die delen van de site bezitten en de toegang tot de site bemoeilijken. Tato 1 (186 megawatt) en Heo (240 megawatt) boekten meer vooruitgang. Eind september volgde een belangrijke eerste stap in het onteigeningsproces, al moeten nog meerdere stappen worden voltooid vooraleer de overheid alle gronden in bezit zal hebben. Daarnaast is de aanleg van 87 kilometer wegen naar de project site, noodzakelijk om materiaal voor de bouw van de centrales ter plaatse te krijgen, fors vertraagd. Initieel zouden de wegen klaar zijn tegen 2020 à 2022, maar intussen verwacht Velcan dat het eerder 2024 à 2025 zal worden. Ook over de noodzakelijke herbebossing is er nog geen akkoord. De overheid kondigde begin maart nieuwe maatregelen aan, die onder meer een regelgevend kader schetsen voor het afsluiten van een afnamecontract (PPA) met een nutsbedrijf. Het is wachten op de uitwerking van de maatregelen. Tot slot moet de financiering geregeld worden (voorziene eigen inbreng tussen 112 en 134 miljoen dollar) van de bouw die 50 maanden zal duren. Wegens de extreme onderwaardering is het aandeel te behouden, maar u zult wellicht nog jaren geduld moeten opbrengen (houden, rating 2B).