Blijkbaar raakt Lumina Gold maar niet verkocht. Het aandeel stond onder druk in de aanloop naar een kapitaalverhoging. Wat nu gedaan met mijn positie?
...

Blijkbaar raakt Lumina Gold maar niet verkocht. Het aandeel stond onder druk in de aanloop naar een kapitaalverhoging. Wat nu gedaan met mijn positie?Het is duidelijk dat de verkoop van het Canadese exploratiebedrijf Lumina Gold niet loopt zoals verhoopt. Dat het bedrijf te koop staat, werd begin 2020 met zoveel woorden gezegd door de hoofdaandeelhouder en Canadese grondstoffenlegende Ross Beaty (19,8%). Sinds de afsplitsing in 2018 van exploratieprojecten in Luminex Resources is het enige actief van Lumina Gold het goud- en koperproject Cangrejos in Ecuador. Het is met een geschatte resource van 16,7 miljoen troy ounce goud het vijfde grootste project dat nog niet in handen is van een grotere speler.Op basis van de recentste voorlopige economische schatting van juni 2020 zal Cangrejos 25 jaar lang jaarlijks gemiddeld 366.000 troy ounce goudequivalent produceren, tegen een lage gemiddelde productiekostprijs van 604 dollar per troy ounce (inclusief de inkomsten van de koperproductie). De bouwkosten bedragen 1 miljard dollar en de toekomstige kasstromen hebben tegen 1680 dollar per troy ounce goud vandaag een waarde van 2,5 miljard dollar. Daar staat een schamele beurskapitalisatie van 194 miljoen Canadese dollar (koers 0,58 CAD) tegenover. De moeilijkheden om projecten te bezoeken door de pandemie is de eerste belangrijke reden waarom er nog geen deal is. In september 2020 verschafte Beaty daarom een kredietfaciliteit van 5 miljoen Canadese dollar met vervaldatum 30 september 2021. Een tweede element is de weifelende edelmetalenmarkt, die sinds augustus 2020 in een correctiefase zit. Omdat de kas leeg is, kondigde het bedrijf op 13 september een kapitaalverhoging van 26 miljoen Canadese dollar aan, tegen 0,60 dollar per aandeel. De kredietfaciliteit van Beaty is verhoogd naar 6 miljoen Canadese dollar, en zal bij het afronden van de kapitaalverhoging tegen dezelfde voorwaarden worden omgezet in aandelen. Het opgehaalde bedrag wijst erop dat op korte termijn geen witte rook te verwachten valt, en dat Lumina overschakelt op plan B: het zelfstandig uitvoeren van een voorlopige haalbaarheidsstudie. De kostprijs daarvoor was eerder begroot op 13 miljoen Canadese dollar. De voorbije twaalf maanden verbruikte Lumina circa 6 miljoen Canadese dollar. Er is dus voldoende cash tot minstens eind 2022. Het goede nieuws kwam dit jaar uit politieke hoek. Op 24 mei is de mijnbouwvriendelijke Guillermo Lasso verkozen tot president van Ecuador. Ecuador bevestigt daarmee zijn recent verworven status van aantrekkelijk investeringsland in Latijns-Amerika. Daarnaast is er de sterke aandeelhoudersbasis, die dit project niet zal laten vallen. We mikken nog steeds op een verkoop tegen minstens 1,2 Canadese dollar per aandeel. Al zal het klimaat in de edelmetalensector eerst moeten verbeteren. Wellicht is dat eerder iets voor in 2022. We zouden dus niet wanhopen, maar langer geduld uitoefenen. Het aandeel blijft koopwaardig voor de risicobewuste edelmetaleninvesteerder (rating 1C).