In India is het nog niet tot iedereen doorgedrongen, maar een goed uitgebouwde infrastructuur is een van de fundamenten om een stevig groeiverhaal te kunnen schrijven. Zonder een wijdvertakt netwerk van autosnelwegen, spoorwegverbindingen en zee- en luchthavens stokt vroeg of laat de groei. Een land dat dit wel heeft begrepen, is China. Momenteel is het twaalfde vijfjarenplan (tot 2015) volop in uitvoering, waarbij de overheid benadrukt dat de verdere uitbouw van de infrastructuur dient om de kwaliteitsgroei te handhaven. Zo is het netwerk van autosnelwegen in China sinds 2000 jaarlijks met gemiddeld 16% gegroeid, zodat het eind 2012 met 75.000 kilometer al het...