De VIX-index, voluit de CBOE Volatility-index, meet de verwachte volatiliteit van de aandelen uit de S&P500-index op basis van de optieprijzen. Sinds de VIX in 1993 voor het eerst werd berekend, liggen de uitersten tussen 9,1 (november 2017) en 82,7 (maart 2020). Een hoge VIX impliceert dat de markt grote koersschommelingen verwacht, bij een lage VIX is dat net omgekeerd.
...

De VIX-index, voluit de CBOE Volatility-index, meet de verwachte volatiliteit van de aandelen uit de S&P500-index op basis van de optieprijzen. Sinds de VIX in 1993 voor het eerst werd berekend, liggen de uitersten tussen 9,1 (november 2017) en 82,7 (maart 2020). Een hoge VIX impliceert dat de markt grote koersschommelingen verwacht, bij een lage VIX is dat net omgekeerd.Niet alleen de stand van de VIX maar ook de mate waarin die beweegt, is belangrijk. De huidige stand van 17 wijst op een gemiddelde volatiliteit. De voorbije maanden beweegt de index nauwelijks. We naderen een periode (september-oktober) waarin de volatiliteit historisch gezien hoger ligt dan in de rest van het jaar. Daarom kan het interessant zijn om in te spelen op een hogere VIX. Dat kan met trackers of hefboomproducten.Voor investeerders wordt de VIX verhandeld onder de vorm van termijncontracten met een maandelijkse afloopdatum. De prijscurve van die termijncontracten is op dit moment vrij steil met een contango-situatie, waarbij latere termijncontracten dus duurder zijn. Bij het doorrollen van die termijncontracten op afloopdatum kan men met de opbrengst van de verkoop van het oude contract minder nieuwe contracten kopen.Dat compenseren kan door in verschillende termijncontracten tegelijk te investeren. De S&P500 VIX Futures Enhanced Roll ETF van de Franse uitgever Lyxor Asset Management hanteert zo'n dynamische strategie. De tracker schaduwt de S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Total Return-index. Die is samengesteld uit VIX-termijncontracten met verschillende looptijden, gaande van kort (1 of 2 maanden) tot middellang (looptijd van 3,4 en 5 maanden). De allocatie gebeurt op basis van de prijsstructuur. Soms zijn de VIX-termijncontracten nl. ook in backwardation in plaats van in contango. De tracker noteert op Euronext Amsterdam met het tickersymbool LVO en is een synthetische tracker. De index wordt gerepliceerd met swap-overeenkomsten met Société Générale als financiële tegenpartij. LVO heeft 137 miljoen euro onder beheer en de jaarlijkse vergoeding blijft met 0,6 procent binnen de perken.Het is ook mogelijk om met hefboomproducten met een omweg in VIX-termijncontracten te beleggen, Société Générale en BNP Paribas Markets bieden op Euronext Amsterdam en Euronext Parijs turbo's aan met VIX-futures als onderliggende waarde. Een tip: in Parijs bedraagt de spread slechts 1 eurocent tegenover 10 of 12 eurocent in Amsterdam. Beide uitgevers bieden ook turbo's aan met de VStoxx als onderliggende waarde. Dit is de volatiliteitsindex voor de Euro Stoxx 50.