Wisselkoersevoluties zijn erg bepalend voor de concurrentiekracht van bedrijven in een bepaalde muntzone. Vandaar dat vooral werd uitgekeken naar de reactie van de Amerikaanse dollar op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die was eerder onverwacht. Na een initiële schrikreactie viel alles weer in zijn plooi. De dollarindex, die de waarde van de Amerikaanse munt afzet tegenover die van de belangrijkste handelspartners, kelderde naarmate de overwinning van Donald Trump tijdens de verkiezingsnacht dichterbij kwam. Het effect was maar van korte duur, want na de...

Wisselkoersevoluties zijn erg bepalend voor de concurrentiekracht van bedrijven in een bepaalde muntzone. Vandaar dat vooral werd uitgekeken naar de reactie van de Amerikaanse dollar op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die was eerder onverwacht. Na een initiële schrikreactie viel alles weer in zijn plooi. De dollarindex, die de waarde van de Amerikaanse munt afzet tegenover die van de belangrijkste handelspartners, kelderde naarmate de overwinning van Donald Trump tijdens de verkiezingsnacht dichterbij kwam. Het effect was maar van korte duur, want na de overwinningsspeech van Trump klom de index terug naar het niveau van een dag eerder.Min of meer hetzelfde beeld zagen we bij de evolutie van de dollar tegenover individuele valuta als de euro en de Japanse yen. De verhouding tussen de euro en dollar klom van 1,1 naar 1,13 om na enkele uren weer naar het beginniveau tekomen en er later zelfs onder te duiken. De dollar tegenover de yen daalde van 105 naar 101, maar heroverde nadien terrein tot 104. De onverwachte verkiezingsuitslag bleek dus grotendeels een non-event voor de dollar, hoewel vooraf een bloedbad op de financiële markten werd aangekondigd bij een overwinning van Trump.Maar hoe moet het nu verder? Er zijn zowel argumenten voor een dollarstijging als voor een dollardaling. De verwachte rentestijging in december doet in principe de aantrekkingskracht van de dollar toenemen. Een kleine rentestap zal het herstel van de arbeidsmarkt niet in gevaar brengen. Bovendien creëert de Federal Reserve op die manier weer munitie voor toekomstige rentedalingen, als er toch een recessie zou komen. Indien de rentestijging gepaard gaat met een hersteld vertrouwen in de Amerikaanse economie, dan ligt de weg naar een hogere dollar open.Anderzijds zou een protectionistische houding van de nieuwe Amerikaanse regering ook op de dollar kunnen wegen. De geplande fiscale stimuli en investeringen in infrastructuur kunnen de al vrij hoge schuldpositie nog doen oplopen, wat evenmin goed nieuws zou zijn voor de Amerikaanse munt.Naargelang het scenario kunnen investeerders zich long of short positioneren tegenover de Amerikaanse dollar. Er is op Euronext een erg groot aanbod van hefboomproducten met de euro tegenover de dollar als onderliggende waarde. Dat heeft als voordeel dat de spreads (verschil tussen aan- en verkoopkoers) erg laag liggen.EUR/USD Turbo longIsin-code: NL0011231279Referentieprijs: 1,0935Stop-loss: 0,824Hefboom: 3,89Koers: 25,81Deze turbo long wordt uitgegeven door Goldman Sachs Markets. De actuele verhouding tussen de euro en de dollar bevindt zich 33 procent boven de stop-loss.EUR/USD Turbo shortIsin-code: NL0006280570Referentieprijs: 1,0935Stop-loss: 1,345Hefboom: 3,95Koers: 25,33Bij deze turbo short van uitgever BNP Paribas Markets ligt de stop-loss 23 procent boven de referentieprijs.