Artificiële intelligentie (AI) is het lerende vermogen van machines en software. Het begrip werd begin jaren vijftig geïntroduceerd door Amerikaanse wetenschappers. Ze spraken van de wetenschap en de techniek voor het produceren van intelligente machines. Door de combinatie van AI en zelflerende systemen is het mogelijk geworden machines taken te laten uitvoeren die we vroeger niet voor mogelijk hielden.
...