Inverse of short indextrackers dienen doelen: ze bieden beleggers de mogelijkheid in te spelen op een brede daling van de aandelenbeurzen, of ze voegen een beschermingscomponent toe aan een bestaande portefeuille. Maar ze zijn compleet ongeschikt als langetermijnbelegging.
...

Inverse of short indextrackers dienen doelen: ze bieden beleggers de mogelijkheid in te spelen op een brede daling van de aandelenbeurzen, of ze voegen een beschermingscomponent toe aan een bestaande portefeuille. Maar ze zijn compleet ongeschikt als langetermijnbelegging.Deze tracker van de uitgever DWS Deutsche Asset Management noteert op de Duitse Xetra met tickersymbool DXS3 en ISIN-code LU0322251520. Hij heeft 344 miljoen euro onder beheer. Dagelijks worden gemiddeld 14.5000 deelbewijzen van DXS3 verhandeld. De inverse ETF werd ontworpen om short te gaan op de Amerikaanse S&P500-index. De onderliggende index is de S&P 500 Inverse Daily Index en de jaarlijkse beheerskosten bedragen 0,5 procent.Deze tracker van de uitgever Lyxor ETF noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool BSX en ISIN-code FR0010424135. BSX schaduwt de evolutie van de Euro Stoxx 50 Short Return-index. Dagelijks worden gemiddeld 51.000 deelbewijzen verhandeld. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,4 procent, en BSX heeft op dit moment 192 miljoen euro onder beheer.Hefboomproducten (short) op indexen hebben hetzelfde doel als inverse trackers, maar de kostenstructuur kan verschillend zijn naargelang de periode dat de tracker of de turbo in portefeuille wordt gehouden. Bij hefboomproducten (long) betaalt u rente op het gedeelte van het bedrag dat de uitgever voor u financiert (het zogenoemde financieringsniveau). Bij een turbo short kunt u in theorie dus ook rente ontvangen. Dat is in de praktijk niet het geval, want de uitgevers hanteren een opslag op de basisrente. Meestal wordt als referentie de Libor-interbankenrente gebruikt, vermeerderd met 2 procent. U ontvangt dus enkel rente op een turbo short, indien de marktrente boven dat niveau ligt. Dat is nu niet het geval, want de rente is negatief. Turbo's laten toe met een kleine inleg een grote hefboom te creëren, maar hoe langer een hefboomproduct in portefeuille blijft, hoe zwaarder de financieringskosten doorwegen. Deze turbo short op de Nasdaq100 van de uitgever BNP Paribas Markets noteert op Euronext met ISIN-code NL0015106261. De hefboom bedraagt 3,1. Bij een daling van de onderliggende index met 1 procent stijgt de waarde van de turbo bijgevolg met 3,1 procent. Het verschil tussen de huidige stand van de index en de stop-loss is 30 procent. Hoe kleiner dat verschil, hoe minder ruimte om in te grijpen wanneer de onderliggende waarde niet de richting uitgaat die u als belegger verwacht. De netto financieringskosten voor de klant bedragen in dit geval 1,84 procent.