Absoluut. Kinross Gold is al meer dan 25 jaar actief in Rusland maar daar komt al dan niet tijdelijk een einde aan. De activa van de groep bevinden zich in het uiterste noordoosten van het land aan de Beringzee, ruim 7.000 kilometer verwijderd van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Toch was het om politieke redenen niet langer een optie om in het land actief te blijven, al was dat initieel wel de bedoeling. De ondergrondse Kupol-mijn stelt meer dan 200.000 personeelsleden te werk en is erg winstgevend. Kinross kocht enkele jaren terug ook Chulbatkan en daa...

Absoluut. Kinross Gold is al meer dan 25 jaar actief in Rusland maar daar komt al dan niet tijdelijk een einde aan. De activa van de groep bevinden zich in het uiterste noordoosten van het land aan de Beringzee, ruim 7.000 kilometer verwijderd van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Toch was het om politieke redenen niet langer een optie om in het land actief te blijven, al was dat initieel wel de bedoeling. De ondergrondse Kupol-mijn stelt meer dan 200.000 personeelsleden te werk en is erg winstgevend. Kinross kocht enkele jaren terug ook Chulbatkan en daaruit vloeide het Udinsk-project voort. Het was de bedoeling om in de tweede jaarhelft een haalbaarheidsstudie te publiceren en begin 2026 de mijn op te starten. Deze plannen zitten voorlopig in de diepvriezer. De Russische activa stonden vorig jaar in voor 481.000 troy ounce goud of 23 procent van de groepsproductie. Dat aandeel ging dit jaar afnemen naar 13 procent wegens een grotere bijdrage van andere mijnen die het vorig jaar minder goed deden. Dit jaar zal 58 procent van de output uit Noord- en Zuid-Amerika komen en 29 procent uit West-Afrika. We gaan er van uit dat het wegvallen van de Russische productie tijdelijk is. Er is ook geen impact op activa buiten Rusland, want Kinross haalde geen kasstromen uit het land maar herinvesteerde die. Hoe dan ook zal de oorspronkelijke productieprognose van 2,65 miljoen troy ounce op groepsniveau dit jaar niet gehaald worden. Vorig jaar daalde de output met 13 procent op jaarbasis naar 2,07 miljoen troy ounce. Dat kwam door een brand van een verwerkingsinstallatie bij Tasiast, waardoor de mijn vorig jaar de productie ruim zag halveren. Ook bij Round Mountain daalde de output door seismische activiteit. Er zijn voorlopig geen nieuwe prognoses die rekening houden met het opschorten van de Russische activiteiten. Rekening houdend met het verwachte aandeel van Rusland zou de nieuwe schatting in de buurt van 2,3 miljoen troy ounce moeten uitkomen. Kinross nam eind vorig jaar Great Bear Resources over voor 1,4 miljard dollar en kreeg daarmee het erg beloftevolle Dixie-project (rijke ertsen) in het Canadese Red Lake-district in handen. Een haalbaarheidsstudie komt er niet voor 2026 en productie ten vroegste in 2029. Kinross betaalde het grootste deel in cash waardoor de verwatering (nieuwe aandelen) beperkt blijft tot amper 7 procent.Kinross noteert historisch met een erg hoge korting op de andere goudmajors gezien het geopolitieke risico. Kinross noteert amper boven de boekwaarde en de verhouding tussen ondernemingswaarde en bedrijfswinst bedraagt amper 3,5. Bij de concurrenten ligt die verhouding twee tot drie keer hoger. We menen dat de situatie in Rusland in de koers zit verrekend. Kinross blijft koopwaardig, maar met bovengemiddeld risico (rating 1C).