De Braziliaanse holding Cosan fuseerde begin maart drie van haar bedrijven: Cosan Logistica (notering op de Braziliaanse beurs), Cosan Limited (notering in New York) en Cosan SA (notering op de Braziliaanse beurs). Cosan SA was de consoliderende vennootschap en de aandeelhouders van Cosan Limited ontvingen per bestaand aandeel 1,294 aandelen van Cosan SA, met een notering op de New York Stock Exchange.
...

De Braziliaanse holding Cosan fuseerde begin maart drie van haar bedrijven: Cosan Logistica (notering op de Braziliaanse beurs), Cosan Limited (notering in New York) en Cosan SA (notering op de Braziliaanse beurs). Cosan SA was de consoliderende vennootschap en de aandeelhouders van Cosan Limited ontvingen per bestaand aandeel 1,294 aandelen van Cosan SA, met een notering op de New York Stock Exchange.Voor zogenoemde corporate actions, waaronder een fusie, baseren banken zich op een omzendbrief van Febelfin van 2012, onder meer over de strengere toepassing van de roerende voorheffing voor een fusie tussen bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte. Daardoor wordt vaker dan voorheen roerende voorheffing aangerekend, maar het blijft een ondoorzichtige en onvoorspelbare uitkomst die geval per geval wordt bekeken. In het voorjaar van 2019 heeft de Belgische overheid, na jaren van protest, een wettelijke uitzondering goedgekeurd die spin-offs (maar dus niet fusies) vrijstelt van roerende voorheffing. Normaal gesproken zou uw bank altijd op voorhand zo'n corporate action moeten melden, al zijn de fiscale details die uitmaken of er roerende voorheffing van toepassing is op het moment van de aankondiging vaak nog niet bekend. Keer op keer veroorzaakt dat dus juridische onzekerheid, waardoor het veiliger is uw positie op voorhand te verkopen. Het is natuurlijk een magere troost, maar de beurskoers was sinds 2016 wel verdrievoudigd, waardoor er ondanks de heffing toch nog een mooie verdubbeling overblijft. Belangrijk is dat de fusie deel uitmaakt van een grotere operatie om de structuur van de Braziliaanse holding te vereenvoudigen en de verschillende dochterbedrijven extra armslag te geven voor investeringen of overnames. De komende maanden is de volgende stap het afsplitsen in aparte beursvehikels van Compass, Moove en vooral Raizen, de fiftyfifty joint venture met Shell. Zoals we onlangs al schreven na een lezersvraag over Doro, kunnen zulke afsplitsingen, afhankelijk van de juridische details, aanleiding geven tot het aanrekenen van roerende voorheffing. De uitgewerkte uitzondering in 2019 heeft de kans daarop weliswaar verkleind, maar niet weggenomen, vanwege de rist opgelegde voorwaarden. Zeker in het geval van een Braziliaanse vennootschap zouden we geen risico nemen en de positie verkopen (rating 3B). Een alternatieve manier om het potentieel van Brazilië te bespelen, zonder die fiscale hindernissen, is een tracker te kopen die de belangrijkste beursgenoteerde Braziliaanse waarden schaduwt, zoals de XTrackers MSCI Brazil UCITS ETF, die noteert op de beurs van Frankfurt met als ISIN-code LU0292109344. Al moeten we erkennen dat Cosan het de voorbije vijf jaar veel beter deed (+196%), tegenover +42 procent voor de ETF. HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.