Vorige week werd een nieuwe fase in de zogenaamde 'Abenomics' aangekondigd. Die term verwijst naar de Japanse eerste minister Shinzo Abe. Hij kwam eind 2012 opnieuw aan de macht met het doel het land van de rijzende zon af te helpen van chronische depressies en structurele deflatie. Hiervoor had hij drie grote actiepunten: structurele economische hervormingen, stijging van de overheidsbestedingen en drastische kwantitatieve versoepeling (QE). Het is vooral dat laatste aspect dat de Japanse aandelenmarkt het meest heeft vooruit geholpen. De Bank of Japan (BOJ) deed in termen van bbp al ruim het dubbele van wat de Fe...