De druk van de kwartaalrapportering bleek in het verleden niet altijd een zegen voor Barco. Dat was het voorbije eerste trimester opnieuw het geval. Bijkomend element is dat de visualisatiegroep haar organisatiestructuur blijft wijzigen, waardoor vergelijkingen op jaarbasis er niet eenvoudiger op worden. De groepsomzet daalde tussen januari en maart met 12,3%, tot 242,4 miljoen EUR. Dat cijfer lag bijna 30 miljoen EUR onder de consensusprognose, maar Barco kan wel verzachtende omstandigheden inroepen. Een verkeerde inschatting van het aantal orders bij digitale cinema en de vroegtijdige afbouw van de productiecapaciteit leidde tot een tekort aan onderdelen en zelfs tot economische werkloosheid. Daardoor kon niet aan alle bestellingen w...