Een belangrijk uitgangspunt voor de samenstelling van de voorbeeldportefeuille is dat we voluit kiezen voor langetermijnthema's. Thema's zoals de groeilanden en de vergrijzing zijn er al sinds jaar en dag, en dat blijft tot nader order zo. Dat is ook voor u het raamwerk. Uiteraard zijn daaraan op korte termijn nadelen verbonden. Een thema beleeft niet elk jaar een topjaar. Kijk dit jaar maar naar energie en goud en metalen. Daar is de component op korte termijn dat we moeten spele...