De voorbije maanden beweegt het aandeel van Kivalliq Energy in een nauwe band rond 0,20 CAD per aandeel. Met een beurskapitalisatie van 35 miljoen CAD is het uraniumexploratiebedrijf 60% goedkoper dan net vóór de kernramp in Fukushima in maart 2011. In de periode 2010-2012 leverde het Angilak-project in de Canadese mijnprovincie Nunavit nochtans sterke exploratieresultaten af. De reserves stegen van 14,3 naar 43,3 miljoen pound (lbs; zowat 0,5 kilogram). Angilak is met 0,69% het project met de hoogste uraniumconcentraatgraad dat nog niet in handen is van 1 van de grote mijnbedrijven.
...

De voorbije maanden beweegt het aandeel van Kivalliq Energy in een nauwe band rond 0,20 CAD per aandeel. Met een beurskapitalisatie van 35 miljoen CAD is het uraniumexploratiebedrijf 60% goedkoper dan net vóór de kernramp in Fukushima in maart 2011. In de periode 2010-2012 leverde het Angilak-project in de Canadese mijnprovincie Nunavit nochtans sterke exploratieresultaten af. De reserves stegen van 14,3 naar 43,3 miljoen pound (lbs; zowat 0,5 kilogram). Angilak is met 0,69% het project met de hoogste uraniumconcentraatgraad dat nog niet in handen is van 1 van de grote mijnbedrijven. De beurskoers van Kivalliq daalde echter mee met de uraniumprijs, die sinds de ramp in Fukushima halveerde, tot 35 USD per pound. De spotprijs noteerde van mei tot begin augustus zelfs onder 30 USD per pound, maar herstelde daarna door een staking in een mijn van Cameco en een verminderd aanbod in de spotmarkt. Voor een fundamentele prijsommekeer is het echter te vroeg, want door de hoge voorraden gaan waarnemers steeds meer uit van een scenario van nog jarenlang aanbodoverschot (tot 2017?). Door de lage beurskoers weigerde hoofdaandeelhouder Ross Beaty vorig jaar in te tekenen op een te verwaterende kapitaalverhoging en sindsdien staat de exploratie in Angilak op een laag pitje. Kivalliq investeerde wel in het verwerven van twee exploratiegebieden: Baker Basin Property (93.993 hectare (ha) in Nunavit) en Genesis Property (198.763 ha in Saskatchewan, Canada). Kivalliq sloot voor Genesis een financieringsdeal met Roughrider. In ruil voor 2,5 miljoen Canadese dollar (CAD) aan exploratiebudget, 300.000 CAD betaling en het verwerven door Kivalliq van 20% van de aandelen van Roughrider tegen augustus 2016, verwerft Roughrider 50% van de eigendomsrechten van Genesis. In ruil voor 2,5 miljoen CAD extra exploratiebudget en een betaling van 700.000 CAD voor eind augustus 2018 verwerft Roughrider 85% van de eigendomsrechten. Een eerste exploratieprogramma op Genesis werd in september afgerond. Kivalliq vond dus een niet-verwaterende manier om zijn ervaren exploratieteam aan het werk te houden en toch mee te genieten van eventuele exploratiesuccessen op Genesis. Het zal tijd vergen, maar omwille van de fundamentele vraag- en aanbodevolutie blijven we op termijn mikken op (veel) hogere uraniumprijzen en een dito beurskoers van Kivalliq Energy. Koopwaardig voor de lange termijn (rating 1C). Het aandeel van Black Earth Farming daalde de voorbije maanden fors. Is dit een goed moment om bij te kopen? Black Earth Farming is een landbouweigenaar en -exploitant in de Black-Earth regio in zuidwest- Rusland. Het is een streek met goedkope, maar kwalitatief goede landbouwgrond. De vooruitzichten bij de beursintroductie eind 2007 - de intekenprijs bedroeg 50 SEK - bleken veel te optimistisch. Het bedrijf boekte een eerste bescheiden winst van 7 miljoen USD in 2012, maar vorig jaar was er opnieuw een verlies van 44,7 miljoen USD. Het verkochte volume steeg nochtans met 5%, maar de gerealiseerde verkoopprijzen zakten met 23%. Het totale productievolume steeg met 28%, waardoor de kostprijs per ton met 11% daalde. Het geld dat het bedrijf de voorbije jaren investeerde in het beter bewerken en bemesten van de landbouwgrond begint te renderen. De gemiddelde opbrengst per hectare (ha) steeg vorig jaar tot 2,6 ton, tegenover 2,3 ton in 2012 en 2 ton in 2011. De eerste indicaties voor 2014 bevestigen deze opwaartse trend. Het eerste semester leverde 13,7 miljoen USD verlies op, tegenover 0,5 miljoen USD verlies vorig jaar. Boosdoener blijft de verdere daling van de landbouwprijzen die de waardering van de biologische activa met 23 miljoen USD onderdrukte. Om de schuldpositie van 37,3 miljoen USD eind juni (een schuldgraad van 41%) niet verder te laten oplopen, verkocht Black Earth Farming in de eerste jaarhelft in totaal 35.554 ha van de minst rendabele landbouwgrond (met bijhorend materiaal en magazijn) voor 24,5 miljoen USD. De meerwaarde voor belastingen bedroeg 7,3 miljoen USD. Het beplante areaal daalt van 225.903 ha vorig jaar, naar 184.191 ha. Het leveringscontract met PepsiCo begint op gang te komen - het beplante areaal aardappelen verviervoudigt in 2014 - al lijken de verwachtingen van 30% extra omzet tegen 2015 niet langer haalbaar. De grote boosdoener de voorbije maanden zijn echter de strubbelingen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne. Vooral de dreiging van president Poetin om buitenlandse eigendom van landbouwgrond te verbieden, deed het aandeel geen deugd. Daarnaast bemoeilijken de Westerse sancties tegen Russische banken onderhandelingen voor het verwerven van nieuwe kredietfaciliteiten en daalde de Russische roebel sinds eind juni met 16%. Operationeel zien we stilaan tekenen van beterschap, maar vanwege de onzekere situatie in Rusland bevestigen we het advies houden (rating 2C).