We hadden het dit jaar al over koffie, met een aantal long scenario's die spectaculaire rendementen opleverden. Logisch, want een pond koffie werd tussen begin januari en eind april maar liefst 90% duurder. Sinds de top is de koffieprijs echter met ongeveer een kwart gecorrigeerd. De forse prijsstijging in de eerste maanden van 2014 viel toe te schrijven aan een uitzonderlijke droogte, gevolgd door neerslag op het verkeerde moment. Januari en februari zijn normaal vrij natte maanden, maar dit jaar bleef het...