We onderzochten eerder dit jaar de situatie bij twee soft commodities _ koffie (IB-4B) en suiker (IB-5B) _ waarvan de prijs de jongste jaren om uiteenlopende redenen sterk onder druk stond. We kwamen tot de conclusie dat het ergste achter de rug was en stelden een aantal longscenario's voorop.
...