We onderzochten eerder dit jaar de situatie bij twee soft commodities _ koffie (IB-4B) en suiker (IB-5B) _ waarvan de prijs de jongste jaren om uiteenlopende redenen sterk onder druk stond. We kwamen tot de conclusie dat het ergste achter de rug was en stelden een aantal longscenario's voorop.
...

We onderzochten eerder dit jaar de situatie bij twee soft commodities _ koffie (IB-4B) en suiker (IB-5B) _ waarvan de prijs de jongste jaren om uiteenlopende redenen sterk onder druk stond. We kwamen tot de conclusie dat het ergste achter de rug was en stelden een aantal longscenario's voorop. Omslag bij koffie2013 was het derde opeenvolgende verliesjaar voor koffie. 2014 beloofde in eerste instantie niet zo veel beterschap. Het vooruitzicht op een nieuw overaanbod drukte de prijs. Die was intussen teruggevallen tot onder het niveau van de productiekosten, waardoor in het belangrijkste koffieland, Brazilië, voor de koffieboeren een subsidieregeling moest worden ingevoerd. Ook Vietnam, de op één na grootste aanbieder en de belangrijkste producent van de robustavariant, kon terugblikken op een goede oogst. Zelfs in Colombia, waar de productie de jongste jaren steevast ontgoochelde, is de opwaartse trend hervat.De uitzonderlijke droogte in delen van Brazilië - met name in de Minais Gerais-provincie waar de meeste arabicakoffie wordt verbouwd - zorgde voor een omslag. De situatie was zo erg dat het Braziliaanse ministerie van Landbouw er de noodtoestand heeft uitgeroepen. De droogte verhoogt het gevaar dat een insectenplaag de koffiestruiken verder zal beschadigen. De schattingen over de gevolgen van de droogte lopen sterk uiteen. Voorlopig gaat het enkel om speculatie, want de schade zal maar duidelijk worden bij de oogst. De impact op de koffieprijs was hoe dan ook enorm. Tussen begin februari en half maart steeg de prijs van een pond koffie in één ruk met bijna 70%. Daarbij werd voor het eerst sinds begin 2012 opnieuw de grens van 2 USD per pond bereikt. Sindsdien evolueerde koffie wat volatieler. Twee weken geleden viel er opnieuw wat neerslag, wat de koffieprijs in enkele dagen met 14% deed kelderen. Vorige week werd een deel van het verlies alweer goedgemaakt.De waarde van de Koffie Future Turbo Long met ISIN-code NL0010515375 die we in IB-4B voorstelden, is opgelopen van 2,09 naar 6,31 EUR, een ruime verdrievoudiging. Dat was dan nog een turbo met een veeleer bescheiden hefboom van 3,74. Bij de meer agressieve varianten lopen de winsten nog hoger op.De situatie blijft voorlopig erg ondoorzichtig. De exacte omvang van de schade zal pas in april of mei duidelijk worden, wanneer de oogst start. In afwachting zal de markt erg zenuwachtig blijven reageren op de weersomstandigheden. Wie nu nog een turbo long bezit, raden we aan minstens gedeeltelijk winst te nemen. Een goede strategie kan zijn uw inleg of iets meer eruit te halen, en de rest van de positie aan te houden. Voor nieuwe aankopen zouden we een terugval afwachten.Overaanbod in suikerOok de wereldwijde suikermarkt kampt met een chronisch overaanbod. Volgens de International Sugar Organisation (ISO) wordt 2014 het vierde opeenvolgende surplusjaar. De goede opbrengsten in Thailand en het vooruitzicht op extra aanbod uit India zetten de prijzen nog meer onder druk. We wezen er ook bij suiker op dat de natuurlijke prijsbodem, het niveau van de productiekosten, al was bereikt, maar dat subsidieregelingen het marktevenwicht verstoorden. Verder was er ook nog de erg hoge concentratie van shortcontracten. Eind januari bereikte het suikertermijncontract een dieptepunt net onder 15 dollarcent per pond. De voorbije twee maanden werd twee keer de 18 dollarcent aangetikt, maar de suikerprijs blijft erg volatiel evolueren. Naast koffie had ook suiker te lijden onder de droogte in Brazilië, de grootste aanbieder. Verse regenval na een lange droogteperiode en de anticipatie op een lagere Chinese vraag lieten de winst gedeeltelijk weer wegsmelten. Maar vorige week was suiker opnieuw de sterkste stijger, met een klim van bijna 7%. Volgens de recentste weersvoorspellingen zou het El Nino-weerfenomeen ertoe leiden dat april een erg natte maand wordt in Zuid-Amerika. Ook de streek in het zuiden van Brazilië, waar het meeste suikerriet wordt verbouwd, zou worden getroffen. Een te veel aan neerslag kan de omvang en de kwaliteit van de oogsten in het gedrang brengen. Bovendien is de timing ongelukkig, want in april start het oogstseizoen. Dat gebeurt voor het grootste deel machinaal, maar op een te vochtige bodem kan met zware landbouwwerktuigen niet worden geoogst.Voorlopig gaat het nog maar om een voorspelling. De komende weken zullen uitwijzen of er door de regen echt productieverliezen zijn, en hoe hoog die zullen oplopen. Intussen werd ook de verwachte opbrengst in India verlaagd. De oogst zal er volgens prognoses van de Indiase Sugar Mills Association uitkomen op het laagste niveau sinds het oogstjaar 2009-2010. De stimulans om suiker te verbouwen, wordt door het overaanbod en de lage prijzen steeds kleiner, waardoor veel boeren overschakelen naar andere gewassen.De Suiker Future Turbo Long met ISIN-code NL0009717750 noteert nu 55% hoger dan begin februari. Ook de defensievere turbo met ISIN-code NL0009533124 kan een aardig rendement van 38% voorleggen.De historisch hoge suikervoorraden - het gevolg van vier opeenvolgende jaren met een overaanbod - beperken het prijspotentieel op korte termijn. Een stijging met 70%, zoals bij koffie, zit er dan ook niet in. Op langere termijn zal er wel opnieuw een deficit zijn. Sommige analisten voorspellen dat al voor 2014-2015. Naast de weersomstandigheden zal vooral de verdeling tussen geraffineerde suiker en ethanol bepalend zijn. De posities in suiker mogen voorlopig behouden blijven.