Misschien herinnert u zich nog dat palladium rond de eeuwwisseling een tijdlang duurder was dan platina. Die uitzonderlijke situatie had te maken met een onderbreking in de aanvoer uit Rusland, waardoor enkele Amerikaanse autoconstructeurs, die het metaal gebruiken voor de productie van katalysatoren, vreesden zonder voorraden te vallen. Financiële speculatie deed de rest en op 26 januari 2001 moest voor een ounce palladium 1090 USD worden betaald. Dezelfde hoeveelheid platina kostte op dat moment 615 USD.
...