Het aandeel van het Amerikaanse edelmetalenbedrijf Gatos Silver zakte op 26 januari met liefst 69 procent, van 10,2 naar 3,18 dollar. Dat is een gevolg van de onverwachte mededeling dat tijdens de update van de resourceschatting van Cerro Los Gatos fouten zijn opgedoken in het technische rapport van de vorige schatting van juli 2020.
...

Het aandeel van het Amerikaanse edelmetalenbedrijf Gatos Silver zakte op 26 januari met liefst 69 procent, van 10,2 naar 3,18 dollar. Dat is een gevolg van de onverwachte mededeling dat tijdens de update van de resourceschatting van Cerro Los Gatos fouten zijn opgedoken in het technische rapport van de vorige schatting van juli 2020. Op basis van die schatting zou de Cerro Los Gatos-mijn elf jaar lang gemiddeld 12,2 miljoen troy ounce zilverequivalent produceren, tegen een aantrekkelijke totale kostprijs van 11,77 dollar per troy ounce. Gatos Silver geeft aan dat de resource mogelijk met 30 tot 50 procent is overschat door een complexer dan verwachte geologische structuur en meer variabiliteit in de minerale aders. Het kan nog tot in de tweede jaarhelft duren voor een volledige update klaar is, inclusief de mogelijke impact op de levensduur van de mijn en aangepaste financiële rapportering. De forse marktreactie is begrijpelijk, al lijkt ze ons wel wat overtrokken. Er volgt een periode van onzekerheid, maar er zijn elementen die in het voordeel van Gatos Silver pleiten. Zo voldeden de prestaties van de mijn tot nog toe aan de verwachtingen. In 2021 produceerde de mijn 7,6 miljoen troy ounce zilver (boven de laatste prognose van 7,4 miljoen), 50 miljoen pond zink en 40 miljoen pond lood (beide in lijn met de prognoses). Voor 2022 mikt men op een zilverproductie van 8,5 à 9 miljoen troy ounce, 49 à 54 miljoen pond zink en 36 à 40 miljoen pond lood, tegen een verwachte productiekostprijs van 13 à 15 dollar per troy ounce zilverequivalent. Op de korte termijn is er dus geen vuiltje aan de lucht. Een tweede element is de geruststellende financiële situatie, dankzij de dubbele financiering van de beursgang in 2020 en de kapitaalverhoging in juli 2021. Alle schulden van de Los Gatos Joint Venture (LGJV) zijn afbetaald. Er is wel een beperkte kredietfaciliteit (13 miljoen dollar), waarvan de convenanten mogelijk zullen worden geschonden. Een derde element is het potentieel van het uitgebreide Los Gatos-district. Cerros Los Gatos is maar een van de veertien geïdentificeerde zones met mineralen. Gatos Silver begon vorig jaar meerdere exploratieprogramma's, in Cerros Los Gatos (voor de update van de resourceschatting), maar ook in de Esther-zone en de Cascabel-zone in het district, en in Santa Valeria net buiten het district. Er is dus ruimte en tijd om op de lange termijn de productie te verlengen door nieuwe zones in productie te brengen. Tot slot is er de kwaliteit van de aandeelhouders en het management, die zich achter het verhaal blijven scharen. Er is onmiskenbaar een vertrouwensbreuk, en het spreekt voor zich dat we met Gatos Silver een heel ander scenario voor ogen hadden. We verlaagden het advies naar 'houden' en wachten op verder nieuws over de resourceschatting en de exploratieprogramma's (rating 2C).