Eind maart was de prijs van een pond koper voor het eerst sinds 2016 teruggevallen onder de grens van 2 dollar. In China, goed voor de helft van de globale vraag naar koper, lag de industriële activiteit sinds januari zo goed als stil, terwijl ook alle andere grote economieën in lockdown gingen. Vijf maanden later ziet de situatie er helemaal anders uit en is de koperprijs weer met de helft gestegen.
...

Eind maart was de prijs van een pond koper voor het eerst sinds 2016 teruggevallen onder de grens van 2 dollar. In China, goed voor de helft van de globale vraag naar koper, lag de industriële activiteit sinds januari zo goed als stil, terwijl ook alle andere grote economieën in lockdown gingen. Vijf maanden later ziet de situatie er helemaal anders uit en is de koperprijs weer met de helft gestegen.Midden augustus werd opnieuw de kaap van 3 dollar per pond gerond. Dat was al van juni 2018 geleden. De verklaring voor de forse prijsklim ligt in een combinatie van factoren. Zo draaiden de overheden massaal de geldkraan voor economische stimuli open. China gaf sinds begin dit jaar 5000 miljard yuan (700 miljard dollar) uit aan steunmaatregelen, waarvan meer dan 60 procent naar infrastructuurprojecten vloeit. Ook de Verenigde Staten zetten in op een grootschalig relanceplan, waarin investeringen in infrastructuur en groene energie een belangrijke rol spelen. Dat heeft een gunstig effect op de vraag naar koper. Ongeveer een kwart van alle koper wordt in de bouw gebruikt, en 65 procent in elektrische toepassingen als consumentenelektronica en elektrische auto's. Die laatste bevatten vier keer meer koper dan een gewone wagen en dubbel zoveel als een hybride voertuig. Ook windmolenparken zijn grootverbruikers van koper.De toegenomen vraag komt er op een moment van krapte aan de aanbodzijde. De grootste koperproducenten bevinden zich in Zuid-Amerika, en met name in Peru en Chili produceren verschillende mijnen door de coronacrisis ofwel helemaal niet ofwel tegen een verminderde capaciteit. Zowel Rio Tinto als BHP Billiton heeft zijn productieprognoses voor 2020 neerwaarts bijgesteld. Een vaak onderschat element is de sterk verminderde aanvoer van koperafval of scrap. Dat is goed voor 35 procent van het aanbod, maar het vergaren ervan lag dit jaar zo goed als stil. Door de grotere vraag en het verminderde aanbod zijn de geregistreerde kopervoorraden op de London Metal Exchange teruggevallen naar het laagste peil sinds 2007. Daardoor lag de prijs voor onmiddellijke levering er boven de prijs van de termijncontracten (backwardation), een situatie die op fysieke schaarste wijst.De markt zal binnenkort ook vooruitkijken naar de periode na covid-19. Dan komen verschillende aanbodprocessen opnieuw op gang en zullen de overheden hun economische stimuli waarschijnlijk afbouwen. Vroeg of laat komt ook de aanslepende handelsoorlog tussen de VS en China opnieuw bovenaan op de agenda, net als de brexit. Om al die redenen is het, na een stijging met 50 procent, niet langer aangewezen de koperprijs achterna te hollen.