Fundamenteel blijft de kopermarkt in goede gezondheid. De hoge vraag zal ondanks de tijdelijke groeivertraging in China niet snel drastisch afnemen. Koper wordt gebruikt voor toepassingen in de groene economie als zon- en windenergie en elektrische en hybride voertuigen. Daarnaast staan infrastructuurwerken gepland nu de Amerikaanse president Joe Biden een programma ter waarde van 1 miljard dollar heeft goedgekeurd voor ...

Fundamenteel blijft de kopermarkt in goede gezondheid. De hoge vraag zal ondanks de tijdelijke groeivertraging in China niet snel drastisch afnemen. Koper wordt gebruikt voor toepassingen in de groene economie als zon- en windenergie en elektrische en hybride voertuigen. Daarnaast staan infrastructuurwerken gepland nu de Amerikaanse president Joe Biden een programma ter waarde van 1 miljard dollar heeft goedgekeurd voor de aanleg en de modernisatie van wegen, bruggen en laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook de productie van halfgeleiders is koperintensief.De prognoses over het marktevenwicht bij koper liggen uiteen. De International Copper Study Group (ICSG) gaat voor dit jaar uit van een tekort van 42.000 ton. Dat zou volgend jaar omdraaien in een overschot van 328.000 ton. De ICSG rekent voor het surplus op een fors herstel van de mijnproductie. De voorbije vier jaar werden slechts twee nieuwe grote koperprojecten opgestart, maar voor het einde van 2022 moeten er vijf nieuwe projecten operationeel worden. De marktonderzoeker CRU is minder optimistisch en verwacht dat het surplus volgend jaar slechts 100.000 tot 200.000 ton zal bedragen. Goldman Sachs gaat uit van een deficit van 189.000 ton. Die verschillen lijken groot, maar rekening houdend met de omvang van de markt (25 miljoen ton) gaat het om enkele procenten.De geregistreerde voorraden op de London Metals Exchange en de Shanghai Futures Exchange zijn erg laag en vertegenwoordigen slechts ongeveer een week consumptie. Maar die cijfers houden geen rekening met niet-geregistreerde voorraden die deel uitmaken van financiële constructies. De prijsstructuur van de termijncontracten (futures) hangt samen met de voorraadsituatie. Koper is in backwardation, wat betekent dat een premie wordt betaald voor directe levering. Dat wijst enerzijds op fysieke schaarste, maar is ook een signaal dat de markt verwacht dat de prijzen zullen dalen. Ook de speculanten hebben de voorbije weken hun kar gekeerd met een daling van het aantal longposities op de termijnmarkten. Tegen de huidige prijs raden we af nieuwe posities in koper in te nemen.