De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 2,1 procent, het hoogste tempo sinds 2011. Het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten dikte in dezelfde periode met 2,6 procent aan. Ook in China zijn de zorgen over een restrictieve monetaire politiek de jongste tijd weer weggeëbd. De grondstoffen spinnen goed garen uit de combinatie van de grotere groei en de goedkopere dollar.
...

De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal met 2,1 procent, het hoogste tempo sinds 2011. Het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten dikte in dezelfde periode met 2,6 procent aan. Ook in China zijn de zorgen over een restrictieve monetaire politiek de jongste tijd weer weggeëbd. De grondstoffen spinnen goed garen uit de combinatie van de grotere groei en de goedkopere dollar.Dr.CopperKoper behoorde vorig jaar al tot de sterkst presterende grondstoffen met een klim van 18 procent. De koperprijs stoomde de voorbije weken door naar 6400 dollar per ton, het hoogste peil in twee jaar. Het metaal wordt ook wel als 'Dr. Copper' omschreven wegens zijn voorspellende kwaliteiten over de economische groei. De vraag naar koper wordt in sterke mate bepaald door investeringen in infrastructuur. Ook de bouwsector, de transportindustrie en de consumentensector (witgoed) zijn belangrijke afnemers.Koper is dus een erg cyclisch metaal en het grootste risico is dan ook dat de monetaire overheden hun stimuli afbouwen. Of en in welke mate dat zal gebeuren, hangt af van de inflatie. In de Verenigde Staten is de opwaartse rentecyclus al gestart, maar die verloopt niet zo snel als aanvankelijk werd verwacht omdat de inflatie achterblijft. Ook in Europa is een afbouw van de stimuli vooruit geschoven. Japan en China blijven eveneens in stimulusmodus. Koper profiteert van de groei van de industriële productie en de groter dan verwachte kapitaalinvesteringen in China.Aan de aanbodzijde is het aantal nieuwe projecten beperkt en de bestaande mijnen kampen met steeds minder rijke ertslagen. Operationele problemen en sociale onrust bij enkele grote mijnen (Escondida, Grasberg, Cerro Verde) zetten de productie onder druk. Daarbij komt nog een kleinere beschikbaarheid van gerecycleerd koper (scrap). China wil uit milieuoverwegingen een verbod instellen op de invoer van bepaalde materialen waaruit koper en andere metalen gerecycleerd kunnen worden.Deficit?Het Chileense Codelco, de grootste koperproducent ter wereld, verwacht voor 2017 een klein deficit op de mondiale kopermarkt. Dat tekort zou volgend jaar en in 2019 verder uitdiepen. De recente stijging van de kopervoorraden past niet helemaal in het plaatje. De voorraden in de geregistreerde opslagplaatsen van de London Metal Exchange zijn sinds begin juli met bijna een vijfde toegenomen. Over de juiste interpretatie van die voorraadcijfers bestaat heel wat onenigheid omdat een deel van de voorraden wordt gebruikt voor financiële en speculatieve transacties.