De explosieve groei van de wereldbevolking (van 2,5 miljard mensen in 1950 naar 9 miljard in 2050) stelt grote uitdagingen aan de landbouwsector. Want vandaag gaat naar schatting 12% van de wereldbevolking met honger slapen. En er moeten dus naar verwachting 2 miljard monden extra worden gevoed tegen 2050. De voedselproductie zal dan ook met 70% moeten toenemen om de hele wereldbevolking te voeden.
...