Het Duitse chemieconcern Lanxess, met hoofdzetel in Keulen, is geen bekende naam bij het brede beleggingspubliek. Nochtans is het een bedrijf met 16.700 werknemers en productielocaties in 29 landen. Bovendien is het eigenaar van een van de dertig begeerde plaatsen in de DAX-index. De naam Lanxess is een samentrekking van het Franse woord 'lancer' en het Engelse woord 'success'. Die naam ontstond pas in 2004, na een grote reorganisatie bij Bayer, waarbij een belangrijk deel van de chemische activiteiten werd afgesplitst van het bekende concern en verzelfstandigd. Dus eng gezien bestaat Lanxess amper een decennium. Maar de roots gaan al terug tot 1863, toen Bayer werd opgericht als producent van synthetische kleur- en verfstoffen.
...

Het Duitse chemieconcern Lanxess, met hoofdzetel in Keulen, is geen bekende naam bij het brede beleggingspubliek. Nochtans is het een bedrijf met 16.700 werknemers en productielocaties in 29 landen. Bovendien is het eigenaar van een van de dertig begeerde plaatsen in de DAX-index. De naam Lanxess is een samentrekking van het Franse woord 'lancer' en het Engelse woord 'success'. Die naam ontstond pas in 2004, na een grote reorganisatie bij Bayer, waarbij een belangrijk deel van de chemische activiteiten werd afgesplitst van het bekende concern en verzelfstandigd. Dus eng gezien bestaat Lanxess amper een decennium. Maar de roots gaan al terug tot 1863, toen Bayer werd opgericht als producent van synthetische kleur- en verfstoffen. Vandaag is Lanxess actief in drie grote domeinen. Vooreerst de 'industriële chemicaliën', met additieven voor de productie van onder meer agrochemische stoffen, kleurstoffen, pigmenten, polyester, pvc en verven. Daarnaast is er de divisie 'synthetische rubber', met halffabricaten voor de productie van onder andere afdichtingen, auto-onderdelen, luchtbanden, schoenzolen, sportattributen en veiligheidskleding. Tot slot zijn er de 'plastics', met halffabricaten voor de productie van onder meer auto-onderdelen, meubilair en sportattributen. Dat een aantal Belgen het bedrijf toch kennen, is omdat er sinds de jaren zestig een uitgebreide activiteit is in de Antwerpse haven, met onder meer een kunstrubberfabriek. Critici zullen steeds stellen dat Lanxess in feite de rommel was waarmee Bayer geen of weinig toekomst zag. De markt gaat daarin mee. De afgelopen twaalf maanden behoorde Lanxess met -15% andermaal tot de zwakste drie presteerders binnen de DAX-index, terwijl Bayer met +29% weer in de top drie prijkte. Over de voorbije drie jaar verloor de Lanxess-aandeelhouder inclusief dividenden toch 19% op zijn belegging, terwijl de indexbelegger in een DAX-tracker of beleggingsfonds 65% winst realiseerde (84% verschil). Lanxess als het lelijke eendje van de DAX-index: tussen de top van begin 2013 en de bodem van begin 2015 ligt een halvering van de koers. Maar we denken dat de markt toch wel overdrijft met dat laatste. Vooral tegen 6 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) is Lanxess 40% goedkoper gewaardeerd dan het sectorgemiddelde. Bovendien denken we dat de markt de mogelijke impact van de nieuwe CEO Matthias Zachert onderschat. Jong, streng en gedisciplineerd als hij is - hij is de jongste CEO in de DAX30 - ontrolde hij drie fasen in het groeiherstel van Lanxess (met de slogan 'Let's Lanxess again'). De eerste fase ligt achter ons en de resultaten zien we in de cijfers van het derde trimester. Ondanks een 0,5% lagere omzet ging de ebitda met 12,3% vooruit. Dat gebeurde door de businessunits terug te schroeven van 14 naar 10 en door te knippen in de overheadkosten. Die leiden tot 150 miljoen EUR structurele kostenverlagingen en 1000 banen minder tegen 2016. De tweede fase is onlangs aangevat en moet actie ondernemen voor 40% van de activiteiten die het moeilijk hebben. Daarbij mag het sluiten van fabrieken of afstoten van activiteiten niet worden uitgesloten. Dat te verwachten positief effect richting meer operationele excellentie lijkt ons niet in de gedeprimeerde koers te zitten. In een derde fase (2016-2017) kan er dan gekeken worden naar groei en expansie. ConclusieWe starten de opvolging van Lanxess met een positief advies. We mikken immers op een inhaalbeweging naar aanleiding van een grondige herstructurering van de activiteiten. Het aandeel gaat meteen ook naar de Inside Selectie, wat betekent dat het in aanmerking komt voor de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B