Voor de fraaie koerswinsten hoefden beleggers de afgelopen vijf jaar niet het aandeel van de Nationale Bank van België (NBB) te kopen. De piekkoers van 4090 euro dateert al van 2010. In 2003 klom de koers nog wel eens tot in de buurt van 4000 euro. Maar dat was in tijden dat beleggers dachten dat de Belgische overheid, die 50 procent van de aandelen bezit, de particuliere beleggers zou uitkopen en er een stevig aandeelhouderactivisme was om druk uit te oefenen. In maart 2015 werd nog 3500 euro voor het aandeel betaald, maar sindsdien is de structurele tendens dalend, met als dieptepunt een koers van 2140 euro in oktober vorig jaar.
...

Voor de fraaie koerswinsten hoefden beleggers de afgelopen vijf jaar niet het aandeel van de Nationale Bank van België (NBB) te kopen. De piekkoers van 4090 euro dateert al van 2010. In 2003 klom de koers nog wel eens tot in de buurt van 4000 euro. Maar dat was in tijden dat beleggers dachten dat de Belgische overheid, die 50 procent van de aandelen bezit, de particuliere beleggers zou uitkopen en er een stevig aandeelhouderactivisme was om druk uit te oefenen. In maart 2015 werd nog 3500 euro voor het aandeel betaald, maar sindsdien is de structurele tendens dalend, met als dieptepunt een koers van 2140 euro in oktober vorig jaar. De trendbreuk vanaf maart 2015 valt niet toevallig samen met het moment waarop de Europese Centrale Bank (ECB) een fors inkoopprogramma van overheidsobligaties opstartte, de zogenoemde kwantitatieve versoepeling (QE). In juni 2016 startte nog een bijkomend inkoopprogramma voor bedrijfsobligaties. Beide liepen af eind 2018. Die programma's deden de balans van de NBB eind 2018 stijgen tot 186,5 miljard euro, tegenover 75,5 miljard eind 2014. Een ruimere basis van de activa moet in principe zorgen voor hogere inkomsten en winsten, maar dat heeft de jongste jaren niet geleid tot hogere dividenden. De NBB besliste dat, zolang het onconventionele beleid van de ECB aanhoudt, ze 50 procent van de nettowinst voor de beschikbare reserves reserveert (tegenover 25% voordien), om mogelijke verliezen door de inkoopprogramma's te helpen opvangen. Het risicoprofiel van de NBB is dus toegenomen, maar de aandeelhouder werd daarvoor niet beloond. Na het opstarten van de inkoopprogramma's verhoogden we daarom het risicoprofiel van de NBB van laag (rating A) naar gemiddeld (rating B). Het nettodividend had de voorbije jaren zelfs veeleer de neiging om te dalen. Zo gingen we van 124,2 euro nettodividend per aandeel in 2014 naar 89,34 euro per aandeel in 2018. De eerste maanden van 2019 profiteerde het aandeel nauwelijks van het algemene beursherstel. Maar dat veranderde na de publicatie van de jaarcijfers op 27 maart. Daarin werd een dividendverhoging aangekondigd met 8,5 procent tot 138,47 euro per aandeel bruto, of een nettodividend van 96,93 euro. Op basis van de beurskoers in de buurt van 2350 euro komt dat neer op een nettodividendrendement van 4,1 procent. Dat is natuurlijk bijzonder aantrekkelijk tegenover een overheidsobligatie of een spaarboekje. De nettowinst steeg in het boekjaar 2018 met 17,8 procent tot 745,6 miljoen euro, vooral dankzij hogere rente-inkomsten en lagere belastingen - een gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Zolang er zich geen nieuwe schuldencrisis ontwikkelt, verdient NBB als attractief dividendaandeel een plaats in een gespreide portefeuille, zeker tegen amper 0,15 keer de boekwaarde (17,170 euro per aandeel). Voor de komende jaren verwachten we dividenden die in de buurt van het gemiddelde van de voorbije jaren liggen. Een aandeel voor de rustige langetermijninvesteerder. Koopwaardig (rating 1B).