Het palmoliebedrijf Anglo-Eastern Plantations (AEP) kende een behoorlijke eerste jaarhelft. De productie van palmvruchten op de eigen plantages steeg met 9 procent tot 511.700 ton als gevolg van betere weersomstandigheden en een toename van het aantal mature plantages tegenover een jaar geleden met 2857 hectare, tot 64.040 hectare (+4,7%). De hoeveelheid ingekochte vruchten van derden nam met 6 procent toe tot 425.400 ton, als gevolg van een groot aanbod in de Indonesische stad Bengkulu.
...

Het palmoliebedrijf Anglo-Eastern Plantations (AEP) kende een behoorlijke eerste jaarhelft. De productie van palmvruchten op de eigen plantages steeg met 9 procent tot 511.700 ton als gevolg van betere weersomstandigheden en een toename van het aantal mature plantages tegenover een jaar geleden met 2857 hectare, tot 64.040 hectare (+4,7%). De hoeveelheid ingekochte vruchten van derden nam met 6 procent toe tot 425.400 ton, als gevolg van een groot aanbod in de Indonesische stad Bengkulu. De palmolieproductie steeg met 7 procent tot 189.900 ton. In het eerste kwartaal was er maar een beperkte groei van de palmolieproductie met 0,6 procent tot 88.600 ton, omdat de inkoop van vruchten bij derden achterbleef. Het extractiegehalte (de hoeveelheid olie die wordt gehaald uit 1 ton vruchten) daalde van 20,9 naar 20,7 procent wegens de mindere kwaliteit van de ingekochte vruchten. Ter vergelijking, Sipef haalde in het eerste halfjaar een aanzienlijk hoger extractiegehalte van 23,7 procent. De hogere productie leidde in combinatie met een hogere palmolieprijs van gemiddeld 23 procent tegenover de eerste jaarhelft van 2019 (648 dollar versus 527 dollar per ton) tot een stijging van de omzet met 26 procent tot 123,1 miljoen dollar. De nettowinst steeg van een luttele 0,3 miljoen dollar vorig jaar naar 12,5 miljoen. De nettokaspositie steeg de voorbije twaalf maanden van 84 miljoen dollar naar 88,7 miljoen, of 173 pence per aandeel (34,5% van de beurswaarde). Het beplante groepsareaal steeg de voorbije twaalf maanden met 1938 hectare tot 72.441 hectare (+960 hectare tegenover eind 2019), waarvan 8401 hectare nog niet mature plantages. Het doel is in 2020 3100 hectare aan te planten, inclusief 800 hectare herbeplantingen van bestaande plantages. Als dat lukt, is dat een aanzienlijke versnelling tegenover de voorgaande jaren, die een bescheiden jaarlijkse groei kenden tussen 1500 en 2000 hectare. Het hogere cijfer is een gevolg van de vooruitgang in de onderhandelingen over de compensaties aan lokale boeren. Daar knelde de voorbije jaren het schoentje om sneller te kunnen groeien. De groep beschikt nog over 18.300 beplantbare hectare. Topvrouw Lim Siew Kim (51,85% van de aandelen) heeft het slechte jaar 2019 aangegrepen om het keuzebrutodividend per aandeel te verlagen van 2,3 naar 0,4 pence. Kim blijft trouw aan het uitermate conservatieve beheer van het bedrijf met het oog op de expansieplannen. Het is wachten op nieuwe impulsen in de palmoliemarkt. We verwachten volgend jaar hogere palmolieprijzen, maar vooral nieuwe overnames in de sector kunnen het vuur aan de lont steken van de extreem ondergewaardeerde koers van AEP. Dat kan dan het signaal zijn om uw positie te verkopen en in te ruilen voor een beter beheerd palmoliebedrijf zoals Sipef of MPEvans. In afwachting is het aandeel te behouden (rating 2A).