De pijplijn van het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics, dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van botvormende celtherapieproducten, bestaat uit twee producten die voor drie indicaties worden getest. Dat zijn er minder dan in 2016, maar er zijn een aantal keuzes gemaakt om de beperkte financiële middelen optimaal in te zetten.
...

De pijplijn van het Waalse biotechbedrijf Bone Therapeutics, dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling van botvormende celtherapieproducten, bestaat uit twee producten die voor drie indicaties worden getest. Dat zijn er minder dan in 2016, maar er zijn een aantal keuzes gemaakt om de beperkte financiële middelen optimaal in te zetten. Een ervan was de stopzetting van het dure onderzoek naar osteoporose. Met PREOB, een autoloog botvormend celtherapieproduct gemaakt uit beenmergcellen van de patiënt, loopt een fase III-studie bij patiënten met osteonecrose (afsterven van het heupbeen). De tussentijdse resultaten volgen in september of oktober. Bij positieve resultaten mag de studie vervroegd worden afgesloten en kan de marktaanvraag mogelijk worden ingediend. Mogelijk, want de tussentijdse evolutie gebeurt op basis van een opvolging van 12 maanden, terwijl de studie de patiënten 24 maanden opvolgt. Die beslissing wordt genomen door het Europese geneesmiddelenagentschap, maar als de studie vroegtijdig wordt afgerond, kan PREOB in 2020 of 2021 in Europa op de markt komen. Een mogelijke piekverkoop vooropstellen is uiterst moeilijk, omdat heel wat variabelen daar een grote impact op hebben. Op basis van de beschikbare markt van bijna 100.000 patiënten en uitgaand van een voorzichtige penetratiegraad van 5 à 10 procent, is een piekomzet tussen 60 en 120 miljoen euro haalbaar. Er zijn nog geen studies gebeurd in de Verenigde Staten, maar PREOB is wel in licentie genomen door Asahi Kasei voor de Japanse markt (10.000 à 15.000 patiënten). Veruit het grootste potentieel heeft ALLOB, het allogeen botvormende celtherapieproduct dat wordt gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger. Zowel voor de indicatie vertraagd helende breuken (opstart fase IIb-studie voor eind 2018) als voor de indicatie lumbale vertebrale fusie (volledige fase IIa-resultaten in de zomer van 2019) loopt het klinische onderzoek volgens plan. Beide producten komen ten vroegste in 2025 op de markt. Beide markten zijn heel groot, respectievelijk 1.000.000 en 500.000 patiënten in Europa, de Verenigde Staten en Japan, waarbij een marktpenetratie van 5 à 10 procent meerdere honderden miljoenen euro's omzet kan opleveren. Door de recente uitgifte van een converteerbare lening voor 19,45 miljoen euro heeft Bone voldoende middelen tot eind 2019. De benoeming van de ervaren en bekende Jean Stéphenne tot de voorzitter van de raad van bestuur beschouwen we als een gamechanger en een belangrijke waardemeter voor het sterk ondergewaardeerde potentieel van de technologie van Bone Therapeutics. Met een beurskapitalisatie van 73 miljoen euro blijft het aandeel veel te goedkoop. Koopwaardig (rating 1C).