De bouw van een nieuwe kerncentrale is een enorm project, waarbij de voorziene kostprijs en de geplande bouwduur regelmatig worden overschreden. Het is een van de redenen waarom steeds vaker wordt gekeken naar kleine centrales, de zogenoemde small modular reactors of SMR's. Dat zijn projecten met een capaciteit tot 300 megawatt, tegenover minstens 1600 megawatt voor een gewone kerncentrale. Behalve dat ze goedkoper zijn, bieden SMR's de mogelijkheid om modulair te worden uitgebreid. Ze kunnen er op termijn toe bijdragen om de verspreiding van kernenergie als CO2-neutrale bron van elektriciteit te versnellen in landen met een minder ontw...

De bouw van een nieuwe kerncentrale is een enorm project, waarbij de voorziene kostprijs en de geplande bouwduur regelmatig worden overschreden. Het is een van de redenen waarom steeds vaker wordt gekeken naar kleine centrales, de zogenoemde small modular reactors of SMR's. Dat zijn projecten met een capaciteit tot 300 megawatt, tegenover minstens 1600 megawatt voor een gewone kerncentrale. Behalve dat ze goedkoper zijn, bieden SMR's de mogelijkheid om modulair te worden uitgebreid. Ze kunnen er op termijn toe bijdragen om de verspreiding van kernenergie als CO2-neutrale bron van elektriciteit te versnellen in landen met een minder ontwikkeld distributienet. Er wordt ook gekeken naar technologie op basis van thorium in plaats van uranium om de hoeveelheid radioactief afval te verminderen. Maar er is nog veel onderzoek en tijd - wellicht meerdere decennia - nodig vooraleer die technologie een commercieel stadium kan bereiken. Onze verwachting dat de uraniumprijs stijgt, is gebaseerd op de steeds aantrekkelijkere vraag-en aanbodsituatie voor de volgende tien à twintig jaar. De vraag naar uranium zal de komende twintig jaar jaarlijks met 1 à 4 procent toenemen. Bovendien zien we de jongste tijd in het klimaatdebat een duidelijke kentering ten gunste van kernenergie als onmisbaar onderdeel van de toekomstige energiemix. De aanbodzijde is niet voorbereid op de stijgende vraag door de structureel te lage uraniumprijs in het voorbije decennium - een gevolg van de kernramp in Fukushima in maart 2011. De kentering werd in 2018 wel degelijk ingezet, nadat de marktleiders Cameco en Kazatomprom fors knipten in het aanbod. Het verschil tussen het primaire aanbod en de vraag zal verder toenemen. Covid-19 leidde dit jaar tot gedwongen mijnsluitingen, die het productietekort in 2020 nagenoeg zullen verdubbelen tot 65 à 75 miljoen pond, tegenover een vrijwel ongewijzigde vraag van 185 miljoen pond. Ook in 2021 zal de productie lager uitvallen dan voorzien. De spotprijs klom in het voorjaar in zes weken 40 procent hoger tot 34 dollar per pond. Sinds de aankondiging begin augustus dat Cameco Cigar Lake opnieuw zal opstarten, daalde de spotprijs naar 30 dollar. Het verdere prijsherstel zal afhangen van het moment waarop de nutsbedrijven hun langetermijncontracten vernieuwen. De noodzaak daartoe wordt vanaf volgend jaar aanzienlijk groter. Na de formulering van positieve aanbevelingen eerder dit jaar voor de Amerikaanse nucleaire industrie, is het uitkijken naar de details van de verlenging van de invoerquota voor Russische kernbrandstof in de Verenigde Staten (het Russian Suspension Agreement of RSA). De definitieve regeling tot 2040 zou begin oktober worden vastgelegd en kan het laatste obstakel voor onderhandelingen zijn voor de nutsbedrijven. Zoals in het voorjaar is gebleken, kan het ineens snel gaan op de kleine uraniummarkt. Na de recente correctie daarop inspelen via de aankoop van het aandeel van Cameco rond 10 dollar per aandeel is absoluut een goede keuze (rating 1B). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.