De Nederlandse holding HAL Trust maakte op 10 maart bekend een openbaar overnamebod in cash te plannen op alle uitstaande aandelen die het nog niet bezit van de Nederlandse maritieme speler Boskalis. HAL Trust is een aandeelhouder van Boskalis sinds 1989 en had als hoofdaandeelhouder op het moment van de aankondiging een belang van 46,2 procent. Het bod bedraagt 32,5 euro per aandeel, inclusief het dividend van 0,5 euro per aandeel. Dat houdt een premie in van 28 procent tegenover de laatste slotkoers en van 29 procent tegenover de volumegewogen gemiddelde koers tijdens de voorafgaande dertig dagen.
...

De Nederlandse holding HAL Trust maakte op 10 maart bekend een openbaar overnamebod in cash te plannen op alle uitstaande aandelen die het nog niet bezit van de Nederlandse maritieme speler Boskalis. HAL Trust is een aandeelhouder van Boskalis sinds 1989 en had als hoofdaandeelhouder op het moment van de aankondiging een belang van 46,2 procent. Het bod bedraagt 32,5 euro per aandeel, inclusief het dividend van 0,5 euro per aandeel. Dat houdt een premie in van 28 procent tegenover de laatste slotkoers en van 29 procent tegenover de volumegewogen gemiddelde koers tijdens de voorafgaande dertig dagen. Het bod waardeert Boskalis op een ondernemingswaarde van 4,2 miljard euro of ruim 8 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022. Dat stemt overeen met de hoogste waardering sinds 2018 en weerspiegelt het recente herstel van de resultaten na een aantal lastige jaren. Die gunstige trend bleek opnieuw uit de jaarcijfers. De groepsomzet klom tegenover 2020 met 17,1 procent tot 2,96 miljard euro (analistenconsensus van 2,79 miljard). De ebitda klom met 14,3 procent tot 462 miljoen euro (457 miljoen verwacht) en het nettoverlies van 97 miljoen werd omgebogen in een nettowinst van 151 miljoen (143 miljoen verwacht). Het orderboek steeg met 100 miljoen euro tot 5,41 miljard. Voor 2022 mikt Boskalis op een vergelijkbare ebitda, maar analisten verwachten gemiddeld 522 miljoen euro. Boskalis kondigde aan alle aspecten van het bod zorgvuldig te overwegen, maar nam ruim drie weken later nog geen standpunt in. In combinatie met het feit dat het aandeel sinds de aankondiging nagenoeg constant - weliswaar heel nipt - boven de biedkoers noteert, doet vermoeden dat er toch druk bestaat om een hoger bod te proberen af te dwingen. HAL beschikt na de verkoop van het belang in Grand Vision over een kaspositie van 5,2 miljard euro, maar gaf voor het welslagen van het bod niet de gebruikelijke voorwaarde om minstens 95 procent te verwerven. Dat verlaagt de kansen op een hoger bod. Het bod zal naar verwachting over twee tot drie maanden van start gaan. HAL Trust belastte wel meteen een aparte stichting, Hyacinth, om alle aandelen Boskalis tot 32,50 euro op te kopen. Intussen zijn 7,72 miljoen aandelen of 6 procent van het aantal uitstaande aandelen ingekocht, waardoor het belang van HAL Trust is gestegen naar 52,1 procent. We kleefden eind vorig jaar een faire waarde van 30 à 31 euro op het aandeel tegen eind 2022. Op langere termijn kan de waardering absoluut hoger, maar op zelfstandige basis is het daarop nog meerdere jaren wachten. Beleggers realiseren nu eensklaps een stevige meerwaarde. We stellen voor om in te gaan op het bod (rating 3A). U kunt nog even afwachten om te kijken of er alsnog fel verzet zou ontstaan dat een hoger bod uitlokt. Besef wel het risico dat als het bod wordt ingetrokken, het aandeel direct richting 25 à 27 euro zal terugvallen. Over enkele maanden zal, na de afsplitsing van CFE, met de pure maritieme speler DEME het perfecte alternatief noteren op Euronext Brussel.