Het Deense Orsted is een minder bekende naam, maar is op basis van een beurskapitalisatie van 47 miljard euro een nog grotere speler in alternatieve energie dan zijn landgenoot Vestas Wind Systems met een beurskapitalisatie van 29 miljard. Orsted is sinds 2017 de nieuwe naam van Dong Energy dat we nog kennen als koper van een aantal offshorewindparken in ontwikkeling van het Duitse PNE Wind. De naamsverandering kwam er in 2017, na de strategische beslissing om alle olie- en gasactiviteiten te verkopen en alles in te zetten op de uitbouw van een wereldgroep in alternatieve energie. Dat lukt aardig. De Denen h...

Het Deense Orsted is een minder bekende naam, maar is op basis van een beurskapitalisatie van 47 miljard euro een nog grotere speler in alternatieve energie dan zijn landgenoot Vestas Wind Systems met een beurskapitalisatie van 29 miljard. Orsted is sinds 2017 de nieuwe naam van Dong Energy dat we nog kennen als koper van een aantal offshorewindparken in ontwikkeling van het Duitse PNE Wind. De naamsverandering kwam er in 2017, na de strategische beslissing om alle olie- en gasactiviteiten te verkopen en alles in te zetten op de uitbouw van een wereldgroep in alternatieve energie. Dat lukt aardig. De Denen hebben een geïnstalleerde capaciteit in hernieuwbare energie van 12 gigawatt, waarvan 7,5 gigawatt in offshorewindparken (marktleider), 2,4 gigawatt in windparken op land en in zonnepanelenparken en 2,1 gigawatt in biomassaprojecten. Orsted presenteerde onlangs een strategisch plan tot 2030. Daarin werden de ambities fors opgetrokken. Het bedrijf wil de wereldleider worden in hernieuwbare energie. Tegen 2030 wil men in offshorewindenergie groeien naar een geïnstalleerd vermogen van 30 gigawatt, of een jaarlijks groei met 3 gigawatt. Dat lijkt onwaarschijnlijk ambitieus, maar niet onrealistisch vermits op wereldvlak de totale capaciteit zou verzevenvoudigen. Op het land moet de teller tegen 2030 uitkomen op 17,5 gigawatt, goed voor een internationale toptienplaats. Gecombineerd met investeringen in waterstof en milieuvriendelijke brandstoffen moet het totale vermogen tegen 2030 verviervoudigen tot 50 gigawatt. In de periode van 2020 tot 2027 zal 350 miljard Deense kroon (circa 47 miljard euro) worden geïnvesteerd. De bedrijfskasstroom of ebitda moet jaarlijks gemiddeld met 12 procent kunnen groeien, van 16,9 miljard kroon in 2020 tot 35 à 40 miljard in 2027. In het vorige plan (2017 tot 2023) werd een jaarlijkse groei met 20 procent vooropgesteld. Het aandeel genoot in de tweede helft van vorig jaar van de enorme hausse in investeringen in alternatieve energie, aangedreven door de groeiende ambities op wereldvlak van de overheden om te evolueren naar een koolstofneutrale energievoorziening tegen 2050. Sinds 1 januari verloor het aandeel 33 procent. Voorlopig werd het tij niet gekeerd door het nieuwe strategische plan dat op 2 juni werd gepresenteerd. Ondanks de prachtige groeivooruitzichten is er het obstakel van de dure waardering. Het aandeel noteert zelfs na de terugval tegen een hoge 36 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde van 16,6 keer de verwachte ebitda 2021. Positief is dat Orsted een bescheiden schuldgraad heeft en ruimte heeft om het dividend (brutorendement van 1,4%) jaarlijks met 7 à 9 procent te verhogen. In lijn met ons advies over Vestas mogen bestaande posities aangehouden worden (rating 2B). Voor nieuwe aankopen zouden we wachten op een verdere terugval richting 750 Deense kroon.