Het aandeel van het Leuvense biotechbedrijf Oxurion zit al veel langer in een neerwaartse spiraal, maar de jongste weken versnelde de daling aanzienlijk. In mei moesten de Leuvenaars onverwachts tegenvallende resultaten opbiechten van de pan-RGD integrine-remmer THR-687. Het ging om de resultaten van het eerste luik van de fase II-studie met patiënten met de oogziekte diabetisch macula-oedeem (DME) die nog geen eerdere behandeling kregen. Er bleek ondanks eerdere positieve fase I-resultaten onvoldoende werkzaamheid op de belangrijkste eindpunten, de Best Corrected Visual Acuity of BCVA, een parameter die de oogscher...

Het aandeel van het Leuvense biotechbedrijf Oxurion zit al veel langer in een neerwaartse spiraal, maar de jongste weken versnelde de daling aanzienlijk. In mei moesten de Leuvenaars onverwachts tegenvallende resultaten opbiechten van de pan-RGD integrine-remmer THR-687. Het ging om de resultaten van het eerste luik van de fase II-studie met patiënten met de oogziekte diabetisch macula-oedeem (DME) die nog geen eerdere behandeling kregen. Er bleek ondanks eerdere positieve fase I-resultaten onvoldoende werkzaamheid op de belangrijkste eindpunten, de Best Corrected Visual Acuity of BCVA, een parameter die de oogscherpte evalueert, en de dikte van het centrale subveld. Daarop werd het B-luik van de studie, een vergelijkingsstudie met de anti-VEGF-remmer Eylea, niet opgestart. Sindsdien ligt de focus noodgedwongen alleen nog op de plasma-kallikreïneremmer THR-149, de laatste resterende molecule van vier die de basis vormden van Oxurion 2.0, dat in 2016 werd opgestart: de uitbouw van een pijplijn met kandidaat-geneesmiddelen voor diabetesgerelateerde oogziekten. THR-149 kan een antwoord bieden voor de naar schatting 40 tot 50 procent DME-patiënten die niet of niet optimaal reageren op een anti-VEGF-middel, de huidige standaardbehandeling. THR-149 mikt op een markt van 5 miljard dollar. Analisten dichten het middel een mogelijke piekomzet van meer dan 500 miljoen euro toe. Het tweede luik van de fase II-studie loopt, met verwachte resultaten midden 2023. Het heikele punt is de uitermate kwetsbare financiële positie. Een opsteker was de deelname voor 4,5 miljoen euro van de bekende Amerikaanse biotechinvesteerder Fidelity Management in de kapitaalverhoging van 10,4 miljoen euro tegen 1,44 euro per aandeel in maart. Maar sinds de gefaalde THR 687-studie in mei is het alle hens aan dek. Op 30 juni bedroeg de kaspositie nog 3,8 miljoen euro. Oxurion verbruikt circa 2 miljoen euro per maand. Er werd een aangepaste financiering onderhandeld met het Franse Negma waarmee tot het einde van het jaar 6 miljoen euro kan worden opgehaald. In oktober leidde het ophalen van 1,45 miljoen euro tot een toename van het aantal uitstaande aandelen met 22,7 miljoen tot 77,8 miljoen. Intussen kwamen daar al weer 15 miljoen aandelen bij voor een opbrengst van 300.000 euro. In 2023 kan nog maximaal 19 miljoen euro uit de oorspronkelijke financiering met Negma worden opgehaald. Vermits de beurswaarde is verschrompeld tot minder dan 2 miljoen euro, is het duidelijk dat er op korte termijn iets moet gebeuren. In september gaf Oxurion aan dat zowel extra schulden, nieuw kapitaal als een licentie van THR-149 in niet-kernmarkten mogelijk waren. Intussen liggen allicht alle opties op tafel. We zouden onze aandelen nu niet meer verkopen, in de wetenschap dat er iets moet gebeuren. We doen er goed aan te beseffen dat het nog kan, zonder er nog echt op te rekenen. Houden/afwachten (rating 2C).