De druk nam eind januari nog sterk toe bij de felgeplaagde groenten- en fruitgigant Greenyard,na de onverwachte publicatie van een fors tegenvallende update over het derde kwartaal (periode tot 31 december). De al fors neerwaarts bijgestelde verwachte recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) voor het boekjaar dat afloopt op 31 maart werd verder verlaagd van 86 miljoen naar 60 à 65 miljoen euro. In het boekjaar 2017-2018 bedroeg de rebitda nog 140,2 miljoen euro, al was die ook al ontgoochelend gedaald met 4 procent tegenover 2016-2017. Oorspronkelijk mikte Greenyard voor 2018-2019 op een...