We volgen de Noorse holding Aker ASA al heel lang als een vehikel om gespreid mee in te spelen op het energiethema. We misten in het voorjaar van 2016 nipt een aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille. Hoofdaandeelhouder Kjell Inge Roekke, die 67 procent van de aandelen bezit, bleef tijdens het dieptepunt van de crisis in de olie- en gassector in 2015 en 2016 deals uitwerken om de waarde van de holding op te krikken. Zo splitste hij de oliedienstenbedrijven Aker Solutions en Akastor op, maar er waren vooral de forse investeringen en de ov...

We volgen de Noorse holding Aker ASA al heel lang als een vehikel om gespreid mee in te spelen op het energiethema. We misten in het voorjaar van 2016 nipt een aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille. Hoofdaandeelhouder Kjell Inge Roekke, die 67 procent van de aandelen bezit, bleef tijdens het dieptepunt van de crisis in de olie- en gassector in 2015 en 2016 deals uitwerken om de waarde van de holding op te krikken. Zo splitste hij de oliedienstenbedrijven Aker Solutions en Akastor op, maar er waren vooral de forse investeringen en de overnametransacties met het oliebedrijf Det Norske, later omgevormd tot AkerBP. Voor de financiering werd geld vrijgemaakt via een aantal vastgoedtransacties en de verkoop van het belang van 63,21 procent in het visvangstbedrijf Havfisk en dat van 73,63 procent in de visverwerker Norway Seafoods Group voor 2 miljard Noorse kronen. De totale waarde van de industriële participaties is verdrievoudigd sinds eind 2015: van 20,2 miljard naar 61,2 miljard Noorse kronen op 30 juni 2018. Hoewel alle deelnemingen daaraan hebben bijgedragen, was de absolute hoofdvogel weggelegd voor AkerBP. De waarde van die participatie steeg van 5,6 naar 43,3 miljard kronen, deels dankzij twee kapitaalverhogingen. Het aandeel van AkerBP in de industriële participaties klom van 27,7 naar 70,8 procent. De twee belangrijkste deelnemingen naast AkerBP zijn het scheepsvaartbedrijf Ocean Yield (7 miljard kronen, 11,4% van de industriële participaties) en Aker Solutions (5,4 miljard kronen, 8,8%). Door het enorme succes van AkerBP startten we begin 2017 een aparte opvolging. We zouden de bestaande posities in het aandeel aanhouden. De vooruitzichten blijven zeer positief, met op basis van de organische groei (zonder overnames) een verwachte verdubbeling van de dagproductie tegen 2023 tot 330.000 vaten. Vooral de succesvolle opstart van het Johan Sverdrup-olieveld eind 2019 is daarvoor cruciaal. Na de sterke klim wachten we op een terugval voor een adviesverhoging. Bij Aker ASA daarentegen zien we tekenen van topvorming. Maar vooral de forse daling van de korting op de netto intrinsieke waarde trekt de aandacht. Gemiddeld schommelt die korting tussen 30 à 40 procent. Eind 2015, op het hoogtepunt van de crisis in de oliesector, was die opgelopen tot een historisch hoge 42 procent. Eind vorig jaar was er al een terugval tot 28 procent, maar intussen is de korting dankzij de sterke koersstijging van dit jaar gezakt tot een zeer lage 12 procent. Hoewel we positief blijven over Aker ASA als waardecreator op lange termijn, verlagen we het advies tijdelijk naar verkopen (rating 3A) vanwege de lage korting. We raden aan een significant deel van uw positie in Aker ASA (minstens 75%) te verkopen.