We zijn heel enthousiast over de verschuiving van het beheer van Uranium Participation Corp (UPC), de investeerder in fysiek uranium, van het Canadese uraniumbedrijf Denison Mines naar Sprott Asset Management. Sprott is een specialist in het beheer van trackers in fysieke edelmetalen, maar beleefde de vorige stierenmarkt in uranium tussen 2003 en 2007 van nabij. Sprott heeft 18,6 miljard dollar onder beheer, en streefde de overname van UPC al sinds eind 2019 na.
...

We zijn heel enthousiast over de verschuiving van het beheer van Uranium Participation Corp (UPC), de investeerder in fysiek uranium, van het Canadese uraniumbedrijf Denison Mines naar Sprott Asset Management. Sprott is een specialist in het beheer van trackers in fysieke edelmetalen, maar beleefde de vorige stierenmarkt in uranium tussen 2003 en 2007 van nabij. Sprott heeft 18,6 miljard dollar onder beheer, en streefde de overname van UPC al sinds eind 2019 na. Sinds de aankondiging eind april haalde UPC 80 miljoen Canadese dollar op tegen 5,2 Canadese dollar per aandeel, waarmee 1,83 miljoen pond uranium werd gekocht. De transactie met Sprott werd afgerond op 19 juli, waarbij twee aandelen UPC recht gaven op één nieuw aandeel van Sprott Physical Uranium Trust. De omgekeerde aandelensplitsing is al een eerste stap om de trust, die een aantrekkelijker belastingstatuut heeft voor Amerikaanse investeerders, toegankelijker te maken voor een ruimer investeerderspubliek. Veel fondsen mogen niet investeren in een aandeel met een waarde lager dan 5 dollar per aandeel. Een tweede stap is de notering in dollar, voorlopig nog op de beurs van Toronto. Sprott Physical Uranium Trust noteert met de ISIN-code CA85210A1049 in Canadese dollar (koers 10,61 dollar, ticker U-UN) en in Amerikaanse dollar (8,46 dollar, ticker U-U). Een derde element is de lagere kostenstructuur en het feit dat Sprott Physical Uranium Trust dagelijks de intrinsieke waarde en de voorraad uranium rapporteert, tegenover maandelijks bij UPC en Yellow Cake. Maar de belangrijkste twee stappen moeten nog komen. Deze maand start een speciaal aandelenuitgifteprogramma van 300 miljoen dollar dat toelaat op dagelijkse basis aandelen uit te geven zonder korting. Cruciaal is dat nieuwe aandelen enkel zullen worden uitgegeven als men fysiek uranium heeft gecontracteerd. Op die manier wordt Sprott Physical Uranium Trust een consistente koper in de markt. De kers op de taart wordt de notering op een Amerikaanse beurs, wellicht in de eerste helft van 2022. Analisten verwachten dat de activa in beheer - momenteel 625 miljoen dollar - de komende twaalf maanden minstens zullen verdubbelen. De enige reden waarom we UPC in de voorbeeldportefeuille inruilden voor Yellow Cake was de terecht gebleken vrees dat de omvorming naar Sprott Physical Uranium Trust aanleiding zou geven tot een roerende voorheffing van 30 procent. We zullen Yellow Cake dan ook inruilen voor Sprott Physical Uranium Trust. Momenteel noteert Sprott Physical Uranium Trust met een premie van 1,7 procent tegenover de intrinsieke waarde, en Yellow Cake met een premie van 5 procent. We verwachten in het najaar een stijging van de uraniumspotprijs die ook een nieuwe stijging voor de exploratie- en ontwikkelingsbedrijven in de nog prille uraniumstierenmarkt zal inluiden.