Velcan Holdings, het vroegere Velcan Energy, is sinds de aankondiging op 20 augustus vorig jaar van de stopzetting van de ontwikkeling van de drie waterkrachtcentrales in de Indiase provincie Arunachal Pradesh verveld tot een investeringsmaatschappij. Naast Rodeio Bonito, de waterkrachtcentrale met een capaciteit van 15 megawatt in Brazilië, is het belangrijkste actief de financiële middelen, waarvan de waarde al jaren circa 100 miljoen euro bedraagt. Op 30 juni 2021 was de waarde gestegen naar 118,1 miljoen euro netto, inclusief een lening van 24,2 miljoen, een toename met 13 procent tegenover eind 2020.
...

Velcan Holdings, het vroegere Velcan Energy, is sinds de aankondiging op 20 augustus vorig jaar van de stopzetting van de ontwikkeling van de drie waterkrachtcentrales in de Indiase provincie Arunachal Pradesh verveld tot een investeringsmaatschappij. Naast Rodeio Bonito, de waterkrachtcentrale met een capaciteit van 15 megawatt in Brazilië, is het belangrijkste actief de financiële middelen, waarvan de waarde al jaren circa 100 miljoen euro bedraagt. Op 30 juni 2021 was de waarde gestegen naar 118,1 miljoen euro netto, inclusief een lening van 24,2 miljoen, een toename met 13 procent tegenover eind 2020. De financiële middelen waren al die tijd de financiële buffer in afwachting van grote investeringen voor de bouw van nieuwe waterkrachtcentrales. Door het wegvallen van dat perspectief is het voor het eerst echt relevant om te kijken naar de samenstelling van de financiële middelen. Tot eind 2019 bestond de portefeuille voornamelijk uit overheids- en bedrijfsobligaties, maar sindsdien verschoof het zwaartepunt naar aandelen. Obligaties hadden op 30 juni nog een gewicht van 5 procent van het brutototaal van 142,8 miljoen euro, tegenover nog 19 procent eind 2020. De opbrengst van die verkopen was op 30 juni nog niet herbelegd, want het gewicht van de kaspositie steeg in de eerste jaarhelft van 11 naar 26 procent (30,5 miljoen euro). De rest van de portefeuille was gespreid over edelmetalen (25 miljoen of 21%), de oliesector (28,5 miljoen of 24%) en overige aandelenposities (46,5 miljoen of 39%). Bij de edelmetalen was het gros belegd in een tracker op fysiek goud (14,8 miljoen euro), terwijl in olie vooral vier grote posities in Total, Shell, Exxon en Chevron de dienst uitmaakten. Het overige segment legde de nadruk op bankaandelen en in mindere mate op de auto-industrie en industriebedrijven, gespreid over de Verenigde Staten, Europa en Japan. We weten niet hoe de samenstelling sindsdien evolueerde - de jaarrapportering volgt eind april -, maar normaal is de waarde van de portefeuille intussen verder toegenomen. Het feit dat het aandeel daarop niet anticipeert, is een gevolg van het gebrek aan opvolging door analisten. De Luxemburgse beursnotering werkt dat verder in de hand. Ook de communicatie van het bedrijf is uiterst beperkt. Ondanks de schromelijke onderwaardering, tegen minder dan 0,5 keer de boekwaarde en 0,5 keer de financiële middelen, wordt de koersevolutie vooralsnog gedreven door de inkoopprogramma's van eigen aandelen. De extreem lage koerslimieten duwden de voorbije jaren de koers systematisch naar beneden. Die nefaste politiek is recent wat gelost, maar de facto hanteert het huidige programma een limiet rond 10 euro. Wegens de uiterst lage waardering blijft het advies koopwaardig (rating 1C), maar enkel voor de heel geduldige langetermijnbelegger. Het neerwaartse potentieel is beperkt. Hanteer strikte koerslimieten wegens de beperkte liquiditeit.