De reden voor de plotse koersdaling van het aandeel van de Canadese goudproducent Equinox Gold was de melding dat de productie in de Mexicaanse mijn Los Filos werd stilgelegd vanwege een wegblokkade van buurtbewoners. Dat soort incidenten belemmert wel vaker de activiteiten van mijnbouwers in Mexico. De zaak is aangekaart op het hoogste politieke niveau. Vervelend is het zeker, want Los Filos is de grootste van de zes producerende mijnen van Equinox Gold, met een normale jaarproductie van 180.000 troy ounce goud. Dit jaar zal de productie 90.000 à 110.000 troy ounce goud bedragen vanwege de onderbrekingen in het tweede kwartaal, die het gevolg van d...

De reden voor de plotse koersdaling van het aandeel van de Canadese goudproducent Equinox Gold was de melding dat de productie in de Mexicaanse mijn Los Filos werd stilgelegd vanwege een wegblokkade van buurtbewoners. Dat soort incidenten belemmert wel vaker de activiteiten van mijnbouwers in Mexico. De zaak is aangekaart op het hoogste politieke niveau. Vervelend is het zeker, want Los Filos is de grootste van de zes producerende mijnen van Equinox Gold, met een normale jaarproductie van 180.000 troy ounce goud. Dit jaar zal de productie 90.000 à 110.000 troy ounce goud bedragen vanwege de onderbrekingen in het tweede kwartaal, die het gevolg van de uitbraak van het coronavirus waren. Dankzij allerlei uitbreidingsprojecten zal de jaarproductie van Los Filos op termijn verdubbelen tot minstens 350.000 troy ounce. Dat is een cruciale schakel in het ambitieuze plan van Equinox Gold om zijn jaarproductie zo snel mogelijk te doen stijgen tot 1 miljoen troy ounce goud. Vanwege covid-19 mikt Equinox Gold in 2020 op 470.000 à 530.000 troy ounce goud, of 70.000 troy ounce minder dan oorspronkelijk gepland. Beter nieuws was de aankondiging vorige week dat de bouw van de Castle Mountain-mijn in Californië is afgerond. De productie start in het vierde kwartaal en zal gedurende drie jaar gemiddeld een bescheiden 45.000 troy ounce goud bedragen. De Canadezen bereiden een tweede productiefase voor, die gedurende dertien jaar gemiddeld 200.000 troy ounce goud zal opbrengen. De derde mijn die de sprong naar een jaarproductie van 1 miljoen troy ounce goud moet helpen verzekeren, is de heropstart van Santa Luz in Brazilië. De definitieve beslissing daarover wordt dit jaar nog genomen. Santa Luz zou gedurende elf jaar gemiddeld 100.000 troy ounce goud produceren. De fusie met Leagold Mining eerder dit jaar katapulteerde Equinox Gold tot het niveau van een middelgrote goudproducent. De groep beschikte op 30 juni over een nettokaspositie van 8,3 miljoen dollar (mits de toekomstige uitoefening van uitstaande converteerbare obligaties voor 252,6 miljoen) en kan de sprong naar een jaarproductie van 1 miljoen troy ounce goud volledig financieren. Mede door de opname in een aantal indexen steeg het aandeel dit jaar al met 70 procent. Dat is 27 procent beter dan de VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF en de Vectors Gold Miners ETF. De huidige waardering tegen 0,8 keer de intrinsieke waarde ligt nog altijd onder het gemiddelde voor een middelgrote producent van 1,1 keer de intrinsieke waarde. Ook op basis van de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de hoeveelheid goudequivalent in de grond bedraagt de onderwaardering ongeveer 30 procent. De tegenslag met Los Filos verandert het fundamenteel aantrekkelijke groeiscenario niet. We verwachten dat de fenomenale groei die Ross Beaty met Equinox Gold neerzet binnen enkele jaren wordt beloond met een volwaardige waardering richting 1,25 à 1,5 keer de intrinsieke waarde. Afhankelijk van de nieuwsstroom over Los Filos, sluiten we een opname in de voorbeeldportefeuille niet uit. Koopwaardig (rating 1C). HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar insidebeleggen@roularta.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.