Als we het trackrecord van de aandelen van Aegon en Ageas over de voorbije vijf jaar naast elkaar leggen, is het verschil inderdaad groot. Het aandeel van Ageas klom met 86,1 procent, tegenover een daling met 38,4 procent voor Aegon, een verschil van maar liefst 124,5 procent. Inclusief de dividenduitkeringen loopt het verschil op tot 158,9 procent: +139 procent voor Ageas en -19,9 procent voor Aegon. Ter vergelijking: het aandeel van de Nederlandse NN group klom met 45,7 procent (met 87,1 procent, inclusief de dividenduitkeringen), of 107 procent beter dan Aegon maar 51,9 procent minder goed dan Ageas.
...

Als we het trackrecord van de aandelen van Aegon en Ageas over de voorbije vijf jaar naast elkaar leggen, is het verschil inderdaad groot. Het aandeel van Ageas klom met 86,1 procent, tegenover een daling met 38,4 procent voor Aegon, een verschil van maar liefst 124,5 procent. Inclusief de dividenduitkeringen loopt het verschil op tot 158,9 procent: +139 procent voor Ageas en -19,9 procent voor Aegon. Ter vergelijking: het aandeel van de Nederlandse NN group klom met 45,7 procent (met 87,1 procent, inclusief de dividenduitkeringen), of 107 procent beter dan Aegon maar 51,9 procent minder goed dan Ageas. Een eerste verklaring voor de mindere prestatie van Aegon is het verschil in regionale spreiding van de activiteiten. Aegon boekt ruim de helft van zijn winst in de Verenigde Staten, via de levensverzekeraar Transamerica Life Insurance Company, terwijl Ageas een aanzienlijke blootstelling heeft aan de groeiregio Azië. Transamerica heeft het al enkele jaren lastig om zijn inkomsten op peil te houden en onderging meerdere reorganisaties. De bedoeling is weer te groeien, maar dat wordt lastig door de felle concurrentie. Bovendien zijn levensverzekeringen gediend met hogere rentetarieven, terwijl de algemene verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven bijkomend zal verlagen. Azië daarentegen blijft voor Ageas een aantrekkelijke regio, met jaarlijks een dubbelcijferige groei, en met nog een enorm groeipotentieel op lange termijn. Een andere factor zijn de verschillen in de dividenduitkering en de inkopen van eigen aandelen. De dividenduitkeringen van Ageas zorgden voor 53 procent extra rendement, tegenover slechts +18,5 procent voor Aegon. Sinds 2011 vernietigde Ageas door aandelen in te kopen 24 procent van het aantal uitstaande aandelen, terwijl Aegon alleen via de keuzedividenden nieuw uitgegeven aandelen heeft ingekocht. De mindere kapitaalbuffer van Aegon laat geen grotere inkoopprogramma's toe. Na de halfjaarrapportering zakte het aandeel fors, omdat het solvabiliteitspercentage van Aegon Nederland forser dan verwacht was teruggevallen tot 152 procent, onder de minimumgrens van 155 procent. Dat kan de uitbetaling van dividenden aan de moedermaatschappij tijdelijk verhinderen. De kapitaalspositie in Nederland moest in 2017 al worden versterkt en nu dringen zich bijkomende maatregelen op. Werk aan de winkel voor Lard Friese, vanaf maart 2020 de nieuwe CEO van Aegon wordt. Hij was tot voor kort CEO van de NN Group. Friese bouwde daar een stevige reputatie op en kan die ervaring nu inzetten om Aegon eindelijk betere resultaten te doen halen. Ook daarin verschilden Ageas en Aegon de voorbije jaren: Bart De Smet, de CEO van Ageas, zette wel een sterk parcours neer, waarbij de verzekeraar zijn doelstellingen nagenoeg consistent heeft gehaald en finaal ook de risico's uit het Fortis-verleden werden ingedamd via de Fortis-schikking.