Het ARKimedes-fonds werd op iniatief van de Vlaamse overheid als durfkapitaalfonds opgericht in 2005. De bedoeling was geld in te zamelen bij de retailbelegger, om het te investeren in start-ups en kmo's. Er werd 35 miljoen euro opgehaald via een obligatie met een looptijd van twaalf jaar (vervaldatum 12 oktober 2017) en met een vaste coupon van 3,45 procent. Daarnaast verzamelde het fonds 75 miljoen euro via de uitgifte van 300.000 aandelen tegen 250 euro per stuk. Om de investering aantrekkelijk te maken verschafte de overheid 100 procent garantie op de obligatie en 90 procent op de aandelen (225 euro per aand...