Het herstel van de grondstoffenprijzen ging vorig jaar grotendeels aan de granenmarkten voorbij. Tarwe en maïs werden enkele procenten goedkoper, maar bereikten in het najaar hun laagste prijsniveau sinds 2009. Soja bracht het er iets beter van af en klom in de zomer naar het hoogste peil in twee jaar om 2016 per saldo 13 procent hoger af te sluiten. De globale consumptie van granen zal dit jaar met 4 procent toenemen. Als gevolg van de stijgende were...

Het herstel van de grondstoffenprijzen ging vorig jaar grotendeels aan de granenmarkten voorbij. Tarwe en maïs werden enkele procenten goedkoper, maar bereikten in het najaar hun laagste prijsniveau sinds 2009. Soja bracht het er iets beter van af en klom in de zomer naar het hoogste peil in twee jaar om 2016 per saldo 13 procent hoger af te sluiten. De globale consumptie van granen zal dit jaar met 4 procent toenemen. Als gevolg van de stijgende wereldbevolking en de verbeterde leefomstandigheden in grote delen van de wereld zal de vraag blijven stijgen.Dat is echter geen vrijgeleide voor hogere granenprijzen op de korte termijn. Enkele jaren met goede oogsten hebben voor een overaanbod gezorgd, vooral bij tarwe en maïs. Dat neemt niet weg dat bij maïs al heel wat slecht nieuws in de koersen zit verrekend. Onder de granen is maïs onze favoriet. Vorig jaar was het vierde opeenvolgende verliesjaar. De Verenigde Staten rijgen de recordoogsten aaneen en de globale voorraden nemen al sinds 2009 toe. Voor maïs wordt dit jaar op een daling van de landbouwoppervlakte gerekend. Private voorspellers als Informa Economics voorspellen dat de landbouwoppervlakte voor maïs met bijna 4 procent zal dalen. De eerste officiële schattingen komen eind maart, wanneer het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) haar Prospective Plantings Report publiceert.Omdat de granen wereldwijd in dollar worden verhandeld, is een hogere koers van de Amerikaanse munt in principe nadelig voor de prijzen. Ook de economische politiek van Donald Trump kan een grote invloed hebben op het marktevenwicht. De Verenigde Staten zijn een belangrijke granenexporteur. Mexico is de op een na grootste afnemer van maïs uit de Verenigde Staten terwijl ook China een belangrijke rol speelt in de wereldhandel. Exportheffingen of andere handelsbelemmeringen kunnen een belangrijke rol spelen in de prijsvorming.We gaan er tot nader order van uit dat het gezond verstand zal zegevieren, want bij een handelsoorlog zijn er op langere termijn alleen maar verliezers. Specifiek voor granen en bij uitbreiding voor alle landbouwgrondstoffen zijn de risico's klimatologisch. Een tekort of een teveel aan neerslag in cruciale periodes kan de opbrengst sterk hypothekeren en de prijzen de hoogte injagen.